Professionaliseer het inkoopproces

Het inkoopproces van uw bedrijf of organisatie gaat voortdurend door, zo gestaag dat het een zekere routine is geworden. De samenwerking met leveranciers gaat zijn gangetje en benodigdheden komen op gezette tijden binnen. Vernieuwing is nergens meer te bekennen. F-Fort brengt daar verandering in.

F-Fort verbetert en vernieuwt het inkoopmanagement. Dat scheelt uw afdeling tijd, geld en kopzorgen. Voor zowel profit als non-profit organisaties bieden wij veranderingen op het gebied van duurzaamheid, innovatie en samenwerking.

Maak direct een afspraak voor verandering in uw inkoopbeleid

Inkopen met strategisch perspectief

Het inkoopproces is een ondersteunend element van uw bedrijf. Maar uw afdeling voegt meer toe. Het is immers belangrijk de markt te enthousiasmeren. U wilt dat relaties met leveranciers en andere afdelingen van uw organisaties verbeterd wordt. Onze inbreng gaat niet om het kopen van het beste product of de meest volledige dienst, maar om een professionalisering van het complete proces.

Voordat we starten met het professionaliseren van het inkoopproces analyseren wij de huidige situatie. F-Fort onderzoekt waar het proces op een duurzame en innovatieve manier beter kan en hoe de ketensamenwerking functioneert. We brengen een advies uit en gaan met uw goedkeuring aan de slag. Zo pakken we alle in- en externe zaken op. Wij zitten met stakeholders om de tafel om ook hen mee te nemen in ons advies.

Neem contact op met Marian

Inkoopadvies bij publieke sector

De wetten en regels omtrent het inkoopproces verschillen bij de publieke en private sector. Voor overheidsorganisaties houdt dit in dat er zowel rechtmatig als doelmatig inkopen worden gedaan. En er een aanbestedingsbeleid wordt vastgesteld. Een goedlopende inkoopafdeling en een actueel inkoopbeleid is daarbij cruciaal.

Voorbeeld
Uw overheidsorganisatie heeft relevante inkoopthema’s op orde. U gebruikt relevante tools, heeft een spendanalyse en het aanbestedingsbeleid is vastgesteld. U streeft echter naar betere contractrelaties en daarop is uw inkoopstrategie nog onvoldoende ingericht. U moet in dat geval beter sturen op vraag en aanbod, tenderboards inrichten en het strategisch leveranciersmanagement opstellen. Zelf die transitie aansturen voelt als een onuitvoerbare missie. Wie in het team neemt deze verbreding van de processen op zich? En heeft de juiste kennis en ervaring om de case dusdanig uit te voeren dat de organisatie ermee vooruit kan?

Om uzelf deze zorgen te besparen, schakelt u F-Fort in. Bij overheidsinstellingen zijn we geen vreemde en met onze kennis en expertise weten we processen efficiënt en duurzaam in te richten. Tegelijkertijd creëren we draagvlak bij de betrokken partijen door met iedereen in gesprek te gaan en zo samen verandering teweeg te brengen. Door alle relevante partijen in de organisatie aan boord te krijgen, behaalt u de beste resultaten.

Neem contact op met Marian

Professionaliseer het inkoopproces in uw bedrijf. Schakel F-Fort in als interim manager en verander op gebied van duurzaamheid, innovatie en samenwerking.

Neem contact op

Hulp bij inkoopprocessen in de private sector

Uw bedrijf is het afgelopen jaar verdubbeld in omzet, nam heel wat nieuw personeel aan en maakte een flinke professionaliseringsslag. Het ging allemaal zo snel dat de inkoopafdeling achterbleef. U draait op een nieuw crm terwijl de oude nog online staat, mailadressen van oud-collega’s worden nog maandelijks betaald en u least heel wat auto’s maar heeft nog altijd geen wagenparkbeheer.

Ondertussen vragen klanten tegenwoordig om steeds meer transparantie over het proces en willen weten hoe maatschappelijk verantwoord u de inkopen doet. Door al deze facetten bij elkaar voelt verandering onvermijdelijk. Dus contacteert u F-Fort voor pro-actieve oplossingen. Wij zien kansen, voegen waarde toe op interne afdelingen door vragen om te zetten in actie en kijken verder dan het verantwoord selecteren van leveranciers en weten alle lagen van de inkoopafdeling met elkaar te laten samenwerken. Uw inkoopafdeling biedt u extra concurrentievoordeel.

Voorbeeld
U wilt een product of dienst inkopen dat uw bedrijf nooit eerder heeft ingekocht, of waarbij eerdere contractonderhandelingen al spaak liepen voordat de daadwerkelijke deal tot stand kwam. Hoe vaak het inkoopteam ook terugkijkt, niemand ziet waar het misging. Een tunnelvisie waar wij doorheen prikken.

F-Fort maakt samen met u een ijzersterke inkoopstrategie die naadloos bij uw organisatie aansluit. We kijken naar de mogelijkheden en wensen van uw organisatie, maar vergeten ook de behoefte van de markt niet. Het team van F-Fort prikt door uw bestaande patronen heen en weet vernieuwing te creëren. Met een frisse blik analyseren wij het proces en ontdekken we dat de verkeerde vraag aan de markt gesteld werd of dat juist de communicatie in uw eigen organisatie de crux is. F-Fort zorgt dat uw inkoopbeleid ook in de toekomst van deze verandering profiteert.

Hoe gaat het in zijn werk?

Op drie verschillende lagen professionaliseert F-Fort uw inkoopproces. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

  1. Duurzaam inkopen doen: u koopt al jaren hetzelfde in, maar wilt dat maatschappelijk verantwoord gaan doen. F-Fort kijkt bijvoorbeeld hoe u met inkoop een positieve impact maakt op mens, milieu en maatschappij. Deze aanpassing geeft u de vrijheid transparant te zijn tegenover uw klant.
  2. Het inkoopproces innoveren: dit doen we met bepaalde inkoopmethodes, zoals de concurrentiegerichte dialoog, waarbij we uw behoefte kenbaar maken en de markt uitdagen.  Of we gebruiken de Best Value aanpak of Innovatiepartnerschap procedure. F-Fort effent het pad naar een vernieuwende inrichting.
  3. Ketensamenwerking analyseren: F-Fort verbindt partijen binnen en buiten de organisatie. Dat doen we onder andere met de Q-sort methode waarin meningen en gevoelens van mensen in kaart worden gebracht en gerangschikt. Met die inzichten gaan we verder.

A big bang

Het professionaliseren van het inkoopproces binnen uw organisatie of bedrijf vraagt meer dan een inspirerende workshop op een druilerige woensdagmiddag. Om vernieuwing in het inkoopproces te verwezenlijken en vernieuwde energie in uw bedrijf te brengen, is tijd voor nodig. Alleen dan bespaart u dagelijks aan tijd, geld en kopzorgen en kunt u er nog jaren mee vooruit.

Voorbeeld
Al jaren koopt uw gemeente op dezelfde manier overeenkomstige producten en diensten in. In het nieuwe inkoopbeleid moet duidelijk worden dat dit op een maatschappelijk verantwoorde manier gebeurt. F-Fort onderzoekt onder andere de beste manier om circulair en klimaatneutraal in te kopen en stelt een actieplan op dat aansluit op de werkwijze van uw afdeling. Om van de hoed en de rand te weten, lopen we een aantal dagen per week met u mee. Voor een verankerde verandering kunnen wij het veranderingsproces ook implementeren.

Doe het zelf

Ons team staat midden in uw bedrijf of organisatie. Er is persoonlijk contact met uw collega’s op de werkvloer en kennis wordt onbegrensd overgedragen. Zo zorgen we ervoor dat uw inkoopproces blijft doorontwikkelen en innoveren lang nadat wij zijn vertrokken.

Tijdens de professionaliseringsslag zijn wij gelijken. We delen adviezen en luisteren evengoed. In creatieve sessies komen we tot innovatieve oplossingen die we direct samen met u uitvoeren op de werkvloer. Werkt het niet voor collega’s? Dan begeleiden wij de implementatie of komen we met een nieuw idee. Zo kan uiteindelijk iedereen met de oplossing uit de voeten en houdt u medewerkers gelukkig en enthousiast.

Zodra uw goedlopende inkoopproces start, gaat de vernieuwing door. Het is een grenzeloos proces waarbij u leert constant kritisch te reflecteren, flexibiliteit te implementeren en contracten steeds weer te optimaliseren.

Verandering vraagt F-Fort! Weten hoe?