Laat uw medewerkers optimaal presteren door goed facility management

Uw medewerkers die iedere dag met een grote glimlach de werkvloer betreden. Want als het werkgeluk van het personeel hoog is, dan zal dat terug te zien zijn in de prestaties van het bedrijf. Factoren die bijdragen aan het werkgeluk zijn onder andere passende verantwoordelijkheden voor medewerkers, het krijgen van waardering en een organisatie die gestroomlijnde processen heeft. 

Neem contact met ons op

Wat is facility management?

Facility management is het kloppende hart van ieder bedrijf en wanneer processen hier niet op orde zijn, zal het bedrijf hiervan hinder ondervinden. Daarom is het belangrijk om te focussen op goed facility management. In de volgende situaties kan het verbeteren van facility management binnen uw organisatie noodzakelijk zijn:

  • Processen lopen niet gestroomlijnd en afdelingen communiceren niet optimaal met elkaar.
  • U wilt uw organisatie verduurzamen. 
  • Uw bedrijf gaat verhuizen en het wordt tijd voor professionalisering. 
  • De samenwerkingen met leveranciers verlopen niet optimaal.
  • Er is een frisse kijk op de facilitaire dienstverlening nodig.
  • U denkt na over uw kantoor van de toekomst

Benieuwd hoe wij u daarbij kunnen ondersteunen? Neem dan contact op.   

Samenwerkingen tussen afdelingen en leveranciers verlopen niet optimaal

Goede samenwerkingen tussen collega’s en afdelingen onderling, werknemer- en gever en met opdrachtnemers zijn essentieel voor het behouden of verbeteren van werkgeluk en betere resultaten te kunnen halen. 

Wij zorgen ervoor dat stroeve samenwerkingen versoepeld worden. Met technieken zoals de de Q-sort methode analyseren we de communicatie tussen de partijen en wat er verwacht wordt van de samenwerking.  

Vanuit daar maken we een indicatie van de positieve punten en zaken die aandacht verdienen. We gaan aan tafel met alle betrokken partijen zoals stakeholders, directie en (facilitaire) medewerkers om te informeren en adviseren. Door de juiste mix van elementen in te zetten zorgen we voor een verbeterde samenwerking waar nog jaren op gebouwd kan worden. 

Neem contact op met Coert

Stimuleer betere samenwerkingen met goed facility management.

Neem contact op

De organisatie verduurzamen met facility management

Het is niet de vraag óf maar wanneer u duurzaamheid oppakt in uw organisatie. Wij vertalen duurzame doelstellingen naar een concreet advies richting de facilitaire afdeling. 

Zodra u als organisatie naar een nieuw pand verhuist, is het een goed moment om de duurzaamheid van uw organisatie onder de loep te nemen. 

Hoe is klimaatregeling op kantoor? Wat betekent een duurzamer beleid voor bijvoorbeeld voor het wagenpark, het mobiliteitsbeleid en de introductie van deelconcepten? Dat zijn vragen en behoeften waar wij ons onder andere in vastbijten. Daarnaast zijn onze veranderprocessen van een duurzaam karakter omdat ze meebewegen met uw wensen en blijvend zijn.

Verduurzaam uw organisatie

Een frisse kijk op facility management

Misschien zijn er geen aantoonbare problemen binnen de organisatie, maar wordt er geen focus gegeven aan facility management. Zijn alle protocollen nog van deze tijd? Zijn de huidige processen de beste manier om iets aan te pakken, of loopt het zoals het loopt? Is de afdeling ingeslapen en is het tijd voor een wake up call?

Dan is het tijd om een keer met een objectieve blik naar facility management te kijken. Op die manier voorkomt u dat samenwerkingen verslechteren en verouderde processen in de toekomst gaan zorgen voor dalende resultaten en stijgende kosten. 

Wij boeken successen binnen de publieke én private sector. Zowel een overheidsinstantie als een groot ICT-bedrijf helpen we op weg naar het beoogde doel. Je besteedt facility management niet ‘even’ uit aan ons, maar we gaan zorgen voor blijvend positief resultaat.

We bieden verandermanagement aan binnen inkoop- en facilitaire afdelingen, om op die manier processen te analyseren en optimaliseren en daarmee kosten te verlagen en resultaten te verbeteren. In vier stappen werken we naar een succesvolle transitie toe:

  1. Klantbehoefte in kaart brengen
  2. F-Fort Quickscan
  3. Transitie begeleiden en uitvoeren
  4. Duurzaam continueren

In kleine stappen werken we naar het einddoel toe, dit wordt in een traject van ons altijd behaald, maar tussentijds vieren we ook successen. Denk aan het inrichten van het kantoor van de toekomst, (her)huisvestingsvraagstukken, het uitvoeren van innovatieve aanbestedingen, voldoen aan duurzame energielabels en innovatieve mobiliteitsconcepten. De tijdsduur is afhankelijk van de haalbaarheid van het doel. Dit kunnen korte interventies zijn of langere  trajecten. 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Maak kennis met ons.

Onze samenwerkingsvormen

F-Fort komt uw bedrijf binnen en gaat ook weer. De duur hangt af van uw behoefte. Van korte interventies tot samenwerken op interimbasis. Van enkele maanden tot soms wel voor één of twee jaar. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op.

Politieke agenda
Geld uitgeven aan uw organisatie staat niet hoog op het prioriteitenlijstje. Ook bij gemeenten staat het vaak niet op de politieke agenda. Wanneer facilitaire processen goed worden geregeld, voegen ze waarde toe aan het primaire proces. Dit leggen wij gemakkelijk aan iedere betrokken partij uit. Zodat iedereen met zijn neus dezelfde kant op staat.

Neem contact op met Dion

Blijven ontwikkelen van facility management

Uw organisatie blijft altijd doorontwikkelen. Wij kijken samen met uw facilitaire organisatie naar mogelijkheden om meer circulair te werken, duurzamer in te kopen en uiteindelijk om meer samenwerkingen met lokale leveranciers aan te gaan. En zelfs de afvalstromen en CO2-uitstoot te reduceren. In haalbare segmenten, zorgt F-Fort voor de verandering die u zoekt.

Verandering vraagt F-Fort! Weten hoe?