Onze aanpak in vier heldere stappen

F-Fort zorgt ervoor dat het einddoel voor de verandering altijd wordt behaald. Terwijl we gezamenlijk naar de finish toewerken, worden er tussentijds resultaten geboekt.

Neem contact op

Stappen

De vier stappen van onze transitie-aanpak zijn in principe generiek, maar als je dieper kijkt zijn wij volledig gefocust op inkoop en facilitair management. Die combinatie maakt ons uniek.

  1. Klantbehoefte in kaart brengen
  2. F-Fort QuickScan
  3. Transitie begeleiden
  4. Duurzaam continueren
change management

Stap 1: De aanleiding of klantbehoefte

Het startpunt van een verandering is het moment waarop u zich bewust wordt van een probleem of transitiebehoefte.

Bijvoorbeeld door een praktijkverhaal van een andere organisatie, een verandering in wet- of regelgeving, ontwikkelingen in uw werkveld of de ervaring dat er iets mis gaat in uw organisatie. Dan ontstaat de behoefte om te veranderen.

Wij helpen die klantbehoefte expliciet te maken zodat het duidelijk wordt wat gewenste uitkomst is en hoe het traject daar naar toe eruit ziet.

Stap 2: De F-Fort Quickscan

Het doel van een quickscan is drieledig:

  • Inzicht krijgen in de huidige opzet van de tactisch-strategische inkoop – of facilitaire functie met focus op duurzaamheid en innovatie
  • Een gespreksleidraad om de ambitie helder te krijgen
  • Structuur geven aan de acties die uitgezet moeten worden om de gewenste ambitie te bereiken

Analyse methodieken
De kern van de F-Fort Quickscan is analyse, waarbij we een van onze vier vaste analyse-methodieken kiezen. Dit zijn:
Inkoop: Een quickscan gebaseerd op zowel MSU, ISO 20400, Inkoop in Strategisch Perspectief en onze eigen kennis.
Facilitair: Een methode gebaseerd op zowel de FM3 scan, het regie model van HC als onze eigen kennis.
Q-sort: Een wetenschappelijke methode voor samenwerkingsvraagstukken of vraagstukken waar de meningen en subjectieve opvattingen dominant zijn.
SWOT en risico matrix door middel van documentenanalyse en veldonderzoek

We werken volgens een vast stramien. Het resultaat van stap 2 is dat we in zeer korte tijd het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau leveren dat we in huis hebben op alle fronten: inhoud, vorm, scherpte. We maken pijnpunten transparant en geven een doorkijk hoe we dit kunnen oplossen.

De resultaten worden visueel gepresenteerd: geen dik geschreven rapport, maar visuele weergaven die aanspreken en die de mensen in uw organisatie begrijpen.

Neem contact op met Jessica

Stel het veranderproces niet uit, begin vandaag. Breng uw bedrijf in beweging met interim verandermanagement van F-Fort.

Neem contact op

Stap 3: Transitie

Een transitie bestaat in principe uit drie fasen:

Richten – Waar gaan we naar toe?

Inrichten – Hoe komen we daar?

Verrichten – Noeste effort

Bouwblokken
Het is ons doel de transitie-fasen te begeleiden en uit te voeren, en daarbij de balans in de transitie te bewaken. Dat doen we door te werken met zeven vaste bouwblokken: strategie, structuur, cultuur, ketens, mensen, middelen en resultaten. Van elk bouwblok bepalen we per fase wat de aandachtspunten en gewenste resultaten zijn.

Kleine stappen naar grote veranderingen
Blij worden we bij F-Fort van resultaten. Door middel van kleine, gerichte stappen waarmee we iedere keer naar een nieuw doel werken, ziet u tijdens het veranderproces al resultaten.

Neem contact op met Bert

Stap 4: Duurzaam continueren

Na afloop van een transitie traject waarin iedereen zich maximaal heeft ingezet, is het risico dat daarna de aandacht verslapt. Om de verandering duurzaam te maken is het belangrijk aandacht te besteden aan onderhoud en beheer. De vorm en invulling zijn maatwerk: bijvoorbeeld ronde tafels, gerichte nieuwsflitsen, abonnementen of teamsessies.

Hoe lang lang duurt het veranderingsproces?

Verandermanagement ziet er voor iedere organisatie anders uit. F-Fort is inzetbaar voor korte, krachtige interventies voor uw afdeling. Maar juist ook voor samenwerkingen waarbij we voor een langere periode met u meelopen. Om zo uw gewenste verandering daadwerkelijk te laten slagen.

Ga zelf verder
Tijdens het transitieproces geven wij u handvatten waarmee u zelf aan de slag kunt zodra wij weg zijn. Zoals slimme technieken om een gesprek met uw collega of leverancier aan te gaan waarmee u direct vooruitgang boekt.

Verandering vraagt F-Fort! Weten hoe?