F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

ONZE AANPAK

wij realiseren op vernieuwende wijze duurzame resultaatsverbeteringen tussen en binnen organisatiesF-Fort® levert transitiemanagement vanuit inkoop en facilitair management. Wij helpen organisaties niet alleen nu, maar ook in de toekomst succesvol te blijven in een wereld die steeds sneller aan verandering onderhevig is, met onzekerheden te kampen heeft en complexer wordt. Onze strategische speerpunten tot 2021 zijn: Duurzaamheid, Innovatie en Samenwerking. Maar wat doen we dan precies vraagt u zich mogelijk af? Welnu: wij hebben dit alles vertaald naar een eigentijds pallet van producten en diensten die u kunt terug vinden in onze F-Fort® koffer.

F-Fort® werkt branche-onafhankelijk en in het algemeen voor grote organisaties, zowel publiek als privaat. We leveren specialisten waar nodig en generalisten waar mogelijk. We leveren de totale coördinatie of we leveren dat wat ontbreekt. Werkend vanuit project of ad-interim posities. We hebben bovendien de ambitie om het leukste èn beste bedrijf van Nederland te zijn om voor en mee te werken. Wat dat betekent? We gaan er graag met u over in gesprek.

Het startpunt van onze aanpak is gedegen vakmanschap. Daarbij zijn het echter onze mensen die het verschil weten te maken, keer op keer. Onze mensen zijn bevlogen, resultaatgericht en met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Wat F-Fort® bijzonder maakt is haar implementatiekracht die garant staat voor concrete en duurzame resultaatsverbetering. Of het nu gaat om Best Value begeleiding (opdrachtgevers en opdrachtnemers), het professionaliseren van de inkoopfunctie, implementatie van contractmanagement of inrichten van ketensamenwerking. Onze aanpak is altijd pragmatisch en stimulerend en we zijn pas tevreden als onze klanten dat zijn. Vraagt u het ze gerust!

We schrijven geen onnodig dikke adviesrapporten, maar gaan na een snelle en gedegen analyse aan de slag. Als u wilt dat het echt gebeurt, realiseren we samen met uw organisatie succes. Nieuwsgierig geworden? Probeer ons gewoon eens uit.

Met veel plezier en enthousiasme werken wij samen met deze organisaties

Sociaal domein

Whitepaper Inkoop op reis in het sociaal domein
Deze whitepaper bevat verfrissende inzichten èn een toolbox met inkoopmethoden en –instrumenten die meerwaarde genereren in het gemeentelijke sociaal domein.
Wij baseren dit op een uitgebreid onderzoek dat in 2017 is uitgevoerd door F-Fort® voor de achttien gemeenten van Zuid-Limburg in combinatie met jarenlange inkoopervaring.

Het onderzoek in Zuid-Limburg staat niet op zichzelf. Het is een uiting van een bredere ontwikkeling die in heel Nederland plaatsvindt. Inkoop in het sociaal domein is een hot topic. Alle gemeenten staan voor de uitdaging WMO, Jeugdzorg, Beschermd Wonen en Participatiewet vorm te geven met een breed palet aan zorgaanbieders; toegesneden op de situatie in de eigen gemeente, binnen budget en ook nog eens in samenwerking met andere gemeenten.

De whitepaper is primair geschreven voor gemeenten en meer specifiek voor functionarissen als directeuren sociaal domein, afdelingshoofden bedrijfsvoering, inkoopafdelingen en beleidsmedewerkers van gemeenten. Dit laat onverlet dat de whitepaper voor een veel breder publiek toegankelijk is, zoals voor zorgaanbieders of inkopers in andere domeinen. Onze intentie is om u te prikkelen en u te vragen kritisch na te denken over de wijze waarop u op dit moment omgaat met uw eigen zorginkoop en hoe u daar ontwikkelstappen in kunt maken.

De auteurs zijn alle drie verbonden aan F-Fort®. Jordie van Berkel-Schoonen is de oprichter/eigenaar van F-Fort® en tevens mede-auteur van ‘Inkoop in Strategisch
Perspectief’. Wido Bijlmakers, voorheen werkzaam als beleidsmedewerker sociaal domeinen nu als senior inkoper sociaal domein bij gemeente Helmond.
Cees Bongenaar heeft een lange carrière in de zorg en vluchtelingenwerk. Bovendien heeft hij een talent èn ervaring opgebouwd in data-analyse. Cees en Wido zijn beiden aan F-Fort® verbonden als business partner.

Wilt u de whitepaper digitaal (pdf) ontvangen? Stuur dan een mail naar info@f-fort.nl en u ontvangt de whitepaper kosteloos per e-mail.
Wilt u een hardcopy van de whitepaper ontvangen? Stuur dan een mail voorzien van uw adresgegevens naar info@f-fort.nl. U ontvangt de whitepaper per post. De kosten bedragen € 7,50 (inclusief BTW) voor een los exemplaar. Voor verzending van de hardcopy brengen wij € 5,- verzendkosten in rekening.

 

Quickscan
Wilt u binnen twee dagen een gericht advies hebben hoe u uw inkoopfunctie binnen het sociaal domein kunt verbeteren? Bent u benieuwd naar de wijze waarop u de gepresenteerde inkoopmethoden en -instrumenten kunt toepassen in uw verbeteracties?

Om hier antwoord op te geven heeft F-Fort® een ‘quickscan inkoop sociaal domein’ samengesteld.

Kosten: € 2.500,-

Interesse of meer informatie? meld u aan via info@f-fort.nl of 06-29415069

ORGANISATIE

F-Fort® is een eigentijdse Rijnlandse organisatie waar de menselijke maat en waarden als plezier, geluk, passie en vertrouwen centraal staan.
De missie van F-Fort® is het op vernieuwende wijze realiseren van duurzame resultaatsverbeteringen. Onze visie is dat we dit bereiken door op concrete wijze te werken aan het versterken van leiderschap en vertrouwen.Onze organisatie bestaat uit een vaste kern die omringd is door haar business partners. De kern vormt onze stabiele basis en bestaat uit mensen die fulltime in dienst zijn bij F-Fort®. Onze business partners zijn te verdelen in drie categorieen: Samen Werken, Samen Doen en Samen Groeien. Gezamenlijk vormen onze business partners onze flexibele schil, waarmee we in staat zijn snel en passend op te schakelen in een breed scala aan vraagstukken. Zo komen we Samen Verder.De kern en de business partners tezamen noemen zich wel eens de ‘F-Fortianen’. Wat we delen, is dat we allen beschikken over de combinatie van enthousiasme, daadkracht en ervaring en er energie uit putten te werken in complexe en dynamische omgevingen die aan verandering onderhevig zijn. Onze mensen hebben HBO+/WO niveau en de meeste zijn gecertificeerd in Best Value Procurement en Scrum. Daarnaast besteden wij continu aandacht aan kennisdeling en kennisontwikkeling. Onze vakbasis ligt binnen inkoop en facilitair management, alhoewel we graag werken met mensen die in een ander vakgebied ‘groot’ geworden zijn. Dat houdt ons lekker scherp en verbetert ons resultaat.F-Fort® ​beschikt ​over twee eigen ontmoetingslocaties : het 600 jaar oude ​Kasteel Croy in Aarle-Rixtel en ​het ​World Trade Center in Aachen GE / Heerlen. ​Hier ervaart u onze identiteit en hebben we ruimschoots mogelijkheid elkaar te ontmoeten, kennis te delen en elkaar te inspireren.
We ontvangen hier ook graag onze klanten ​ en organiseren zakelijke bijeenkomsten. ​F-Fort® is een b.v. opgericht in 2012 door Jordie van Berkel-Schoonen en beschikt over een eigentijds en Rijnlands pakket aan arbeidsvoorwaarden dat mensen zal aanspreken die een zekere mate van veiligheid en zekerheid prettig vinden, maar tegelijk ondernemend zijn in houding en gedrag en over het lef beschikken vertrouwen als centrale kernwaarde te omarmen.

'Onze mensen maken het verschil'

KLANTEN

Wat zeggen onze klanten over ons?

Bent u benieuwd hoe klanten ons ervaren en welke resultaten er zijn geboekt? Lees dan onze cases en klantverhalen.
 • Hago Next
 • Image alt description
 • Dimence Groep
 • Image alt description
 • HTCE
 • Image alt description
 • Image alt description
 • Image alt description
 • Image alt description
 • Image alt description
 • Image alt description
 • Image alt description
 • Image alt description
 • Athlon Carlease
 • Gemeente Helmond
 • Thomas Regout
 • Image alt description
 • Image alt description
 • Image alt description
 

You can never cross the ocean unless you have the courage to lose sight of the shore - Christopher Columbus

F-Fort Koffer

Bent u nieuwsgierig geworden naar wat we uw organisatie te bieden hebben?  Dat vindt u terug in onze interactieve koffer vol met verrassingen.

Waarom wij voor een koffer gekozen hebben? Het staat symbool voor de reis die uw organisatie samen met ons gaat maken. Uw doelen en belangen staan centraal en wij zorgen dat wij het juiste equipment bij ons hebben om succesvol te zijn. Een koffer is vooral ook een realistische weergave van transitiemanagement. Bij reizen horen niet alleen maar leuke dingen, maar ook tegenvallers, wachttijden op een vliegveld of andere ongemakken. Met transitiemanagement is het niet anders. Tenslotte geeft een koffer ook heel goed weer dat er vele manieren zijn van reizen, van strikt geplande en georganiseerde vakanties tot reizen met bestemming onbekend die meer organisch steeds meer betekenis en vorm krijgen. Dit maatwerk past allemaal in onze koffer!

Zoals gezegd zit onze koffer vol met verrassingen die u zelf mag ontdekken en beleven. Dat kan geheel intuïtief, maar als iets meer structuur u aanpassen naar uw voorkeur heeft of nieuwsgierig bent naar uitleg van de filters, heeft u onder de koffer de mogelijkheid te lezen wat de verschillende filters betekenen.

Heeft u eerder extern advies ingewonnen waarvan het rapport met aanbevelingen nog ligt te wachten op implementatie? Of heeft u zelf ideeën welke richting u op wilt met uw organisatie, maar heeft u voor de realisatie behoefte aan externe assistentie? Heeft uw organisatie tekort aan verandervermogen? Mensen zijn de belangrijkste kritische succesfactor voor een kansrijke implementatie van een strategische transitie, of andere verbeterinitiatieven.

Mensen die overzicht en rust bewaren in complexe situaties en op heldere en transparante wijze communiceren. Mensen met gevoel voor hun omgeving en met oprechte betrokkenheid bij medewerkers. Mensen die een kritische spiegel aan de organisatie kunnen voorhouden en lastige beslissingen durven te nemen. Maar ook, mensen die creatief en stimulerend zijn om innovatie tot stand te brengen. Mensen die vasthoudend zijn waar anderen stoppen. Mensen die meebewegen als dat helpt om het doel te bereiken. Mensen die bovenal ook kennis en ervaring hebben met de transitie die uw organisatie nodig heeft.

Als onafhankelijke partij biedt F-Fort® deze menskracht in de posities van interim-, project-, portfolio- en/of programmamanagers. Welke keuze u ook maakt, wij nemen persoonlijke verantwoordelijkheid, ontzorgen en werken samen met u en uw medewerkers naar een succesvolle implementatie van uw transitie toe. Wij zijn immers pas klaar als u écht verder kunt!

Benieuwd naar wat voor soort transities wij begeleiden? Klik op onze F-Fort koffer en selecteer op transitiemanagement.
“Transitiekracht is het inzetten van capabele mensen op kritische posities.’


Waarom zou u tijd en moeite willen steken in iets nieuws, terwijl datgene wat u doet prima werkt? Toch hebben wij nu juist innovatie gekozen als een van onze drie strategische pijlers. Innovatie zien wij als het belangrijkste middel om niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst succesvol te zijn of uberhaupt bestaansrecht te houden. In private omgevingen gaat het daarbij uiteindelijk altijd om het versterken van de concurrentiepositie. Onderzoek wijst uit dat innovatieve ondernemingen gemiddeld twee keer winstgevender zijn dan andere bedrijven. In publieke omgevingen is innovatie een noodzaak om economische groei te bevorderen, maar ook om bij te dragen aan bredere maatschappelijke of technologische ontwikkelingen. Door inkoopadviesbureau Supply Chain is het stimuleren van innovatie door de inkoopfunctie als belangrijkste trend van 2017 uit geroepen. Het jaarlijks marktonderzoek van Twynstra Gudde binnen de facilitaire markt laat innovatie door technologie als belangrijkste trend zien. Wij sluiten in onze strategie hier graag op aan.

Innovatie is een belangrijk thema bij nagenoeg al onze klanten. Hierbij maken wij het onderscheid tussen product, proces en sociaal/maatschappelijke innovatie. Product innovaties binnen facilitair management en inkoop zijn er legio. Denk aan de schoonmaakrobot, de iedere dag toenemende inzet van sensortechnologie en smart buildings. Op proces niveau kunt u denken aan het actief betrekken van de markt bij aanbestedingen, functionele specificaties gebruiken, inkopen volgens Best Value, de inzet van het cyclisch inkoopproces en het gebruik van aanbestedingsprocedures als de concurrentiegerichte dialoog, innovatiepartnerschap en prijsvragen. Op sociaal/maatschappelijk niveau komt u uit bij Het Nieuwe Werken (dat zich continu blijft ontwikkelen en nog lang geen gemeengoed is), maatschappelijk aanbesteden en de toegenomen aandacht voor opnemen van steeds vooruitstrevendere Maatschappelijk Verantwoorde eisen en wensen in aanbestedingen.

Tenslotte moeten we bekennen dat wij innovatie ook leuk vinden. F-Fort® bestaat uit mensen waarbij we in de selectie scherp letten op creativiteit en het vermogen out-of-the-box te denken. Wij trainen onze mensen ook met technieken om innovatie te stimuleren. Eigenlijk zijn we op ons allerbest als u ons iets vraagt, wat nog nooit gedaan is of ingekocht is. Dat zijn uitdagingen waar wij heel graag onze tanden in vastbijten en keer op keer bewijzen succesvol in te zijn.


Samenwerking is de sleutel tot succes. Dat is ons rotsvaste overtuiging en niet voor niets gekozen als onze tweede strategische pijler. Met samenwerken bedoelen we zowel het vermogen om samen te werken binnen organisaties als tussen organisaties. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Samenwerken binnen organisaties is al complex genoeg. Zowel facilitaire afdelingen als inkoopafdelingen hebben te maken met een veelheid aan stakeholders die verschillende belangen en drijfveren hebben. Veel aandacht moet gaan naar het ‘ontschotten’ binnen organisaties om uiteindelijk allemaal hetzelfde organisatiedoel te dienen. Facilitaire en inkoopafdelingen worstelen niet zelden nog met de uitdaging om voldoende aansluiting te vinden bij de vakafdelingen. Ze stellen zich van nature dienend op, maar komen daarom niet altijd uit de operationele en ad-hoc wijze van werken. Terwijl er zoveel meer mogelijk is….
Dit vraagt aandacht voor andere competenties en soms ook andere werkwijzen.

Daar waar samenwerken binnen organisaties al complex is, is samenwerken tussen organisaties zo mogelijk nog veel complexer. Afgelopen jaren hebben er grote verschuivingen plaatsgevonden, onder andere in het sociaal domein en de bouw- en infrasector die kansen bieden, maar die organisaties niet meer alleen kunnen oppakken. De inkoopsamenwerkingen in het sociaal domein zijn daar een goed voorbeeld van, maar ook de steeds meer voorkomende DBFMO contracten of varianten daarop. Dagdagelijks hebben we te maken met relaties tussen opdrachtgevers en leveranciers waarbij van de ene dag op de andere gevoelsmatig gewisseld wordt van strategisch partner tot #@$-leverancier. Vertrouwen is vaak wankel en als het dan beschaamd wordt, betekent dat per definitie een terugval in een samenwerking.

Waarom het belangrijk is de samenwerking binnen en tussen organisaties te versterken, zal de meeste lezers duidelijk zijn. Mocht u niet overtuigd zijn van de noodzaak hiervan, is er overigens ook ruim voldoende literatuur ter beschikking die u hiervan kan overtuigen. Zoals het promotie onderzoek van dhr. Marcel Noordhuis uit 2015 aan Nyenrode naar de toegevoegde waarde van ketensamenwerking, waarmee hij heeft aangetoond dat de faalkosten in de bouwsector minimaal met 20% teruggebracht kunnen worden door de samenwerking tussen organisaties te verbeteren.

De hamvraag is dan ook hoe we hier invulling aan kunnen geven. Veel producten en diensten in onze koffer geven hier handvatten bij, zoals onze actieve leiderschapstrainingen die in te zetten zijn op verschillende kritieke momenten in samenwerkingen binnen en tussen organisaties. Een bijzonder interessante interventie. Of probeert u eens onze Q-sort methodiek die subjectieve meningen rangschikt en verrassende inzichten geeft.


Onze derde strategische pijler is duurzaamheid. Duurzaam en verantwoord ondernemen betekent net als innovatie dat we niet alleen vandaag succesvol moeten zijn, maar ook in de toekomst succesvol moeten kunnen blijven. Als individuen, als organisaties en als maatschappij. Dat vergt een lange termijn focus en is niet altijd eenvoudig in de hectiek van alledag. Bovendien geldt ook nog eens vaak dat wat op korte termijn het goedkoopst of het makkelijkst lijkt te zijn, op langere termijn ondermijnend werkt. Zowel voor onze eigen organisatie, maar ook voor nagenoeg al onze klanten is duurzaamheid een belangrijk thema. Een thema waarvan het belang op lange termijn overduidelijk is, maar ook op korte termijn voordelen biedt. Risico’s worden beter beheerst, reputatieschade wordt voorkomen en bovendien wordt een organisatie als aantrekkelijker ervaren met een goed beleid op duurzaamheid. Bovendien vinden duurzame producten en diensten steeds makkelijker hun weg naar groeiende afzetmarkten.

Zowel inkoop als facilitair management kunnen in de breedte bijdragen aan duurzame ontwikkelingen. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen staat pas in haar kinderschoenen en zal de komende jaren een grote vlucht nemen. Circulair aanbesteden, steeds grotere percentages gunnen op Social Return en het implementeren van de nieuwe wereldwijde ISO 20400 richtlijn Sustainable Procurement zijn een aantal van de zaken die u terug vindt in onze koffer. De doorvertaling binnen het facilitaire vakgebied is snel gemaakt zoals naar bedrijfsrestaurants, de keuzes in een wagenpark en de CO2-uitstoot van gebouwen.

Onze kracht zit zowel in onze kennis op gebied van duurzaam inkopen, als in het proces om u te stimuleren tot duurzamere keuzes. Tenslotte zit onze kracht ook in het bieden van ondersteuning in de wijze waarop u duurzaamheid integraal in uw bedrijfsvoering kunt verankeren. Omtrent dit laatste is een van onze kernleden Bert Vliex, de grondlegger van de zesde pijler duurzaamheid welke in 2015 is toegevoegd aan de management principes van MoP (zie voor meer info deze link). Daar zijn we best trots op en die kennis zetten we graag in.


F-Fort® heeft een proven track record waar het gaat om innovatieve inkopen en aanbestedingen. Hierbij is ten alle tijden het startpunt de interne klant en haar organisatiedoelstellingen en nooit de inkoopafdeling. Het cyclisch inkoopproces van van Weele en van Berkel (2016) is bij uitstek geschikt voor deze complexere vraagstukken, waarbij de beheersvraagstukken vaak minimaal even groot zijn als de aanbestedingsvraagstukken. Het cyclisch inkoopproces bestaat uit vier fases, te weten: strategie, inkoop, implementatie en beheer, welke geflankeerd worden door risico- en stakeholdermanagement. Wij onderkennen het belang van al deze aspecten en hebben onze producten en diensten hierop ingericht. En dat is precies onze USP.

Wij zijn overtuigd van de noodzaak de leverancier actief in te zetten in relatie tot professioneel inkoop, en contract- en leveranciersmanagement. We zetten hiervoor methodieken in als BVP, innovatiepartnerschap, de concurrentiegerichte dialoog, marktverkenningen en marktconsultaties, maar ook vindt u bij ons verrassende interventies als de Q-sort en onze actieve leiderschapstrainingen. Deze laatste kunnen de start inleiden van een samenwerking tussen organisaties, maar ook ingezet worden als bemiddeling daar waar de relatie tussen klant en leverancier is vastgelopen.

Het is dan ook logisch dat onze producten en diensten zich afgelopen 5 jaar zich sterk ontwikkeld hebben aan beide zijden van de tafel: zowel aan opdrachtgeverszijde als aan leverancierszijde. En wat we ervaren is dat we bij ieder nieuw project weer concrete stappen weten te maken.


Volgens de nieuwste Europese norm EN 15221 bestaat Facilitair Management uit eigenlijk 62 subdomeinen, variërend van de repro, receptie, groenvoorziening tot bouwkundig onderhoud, vastgoed optimalisatie en de handyman. Naast deze inhoudelijke breedte, raakt Facilitair Management ook iedere werknemer van de laagstbetaalde medewerker (niet zelden overigens werkzaam binnen het Facilitair Bedrijf) tot de hoogste bestuurder. En dat raakt precies de kern waarom Facilitair Management zo razend interessant is.

Wij zijn geen kennisspecialist op alle subdomeinen. Dat zou een onmogelijke opgave zijn voor een organisatie van onze omvang. Maar we zijn wel een kennis specialist in de breedte van het vakgebied. Wat is nu eigenlijk die facilitaire functie, hoe kun je die inrichten binnen organisaties en hoe ziet de markt eruit? Welke mogelijkheden zijn er om in- of uit te besteden en waar moet dan op gelet worden? Welke trends en ontwikkelingen spelen zich af en hoe kan hierop gereageerd worden? Wat voor type contracten worden afgesloten en hoe kun je sturen en grip houden?

In onze koffer vindt u veel producten en diensten terug die inspelen op dit soort vragen. Wij helpen graag bij het inrichten en beter positioneren van facilitaire organisaties en of samenwerkingen met leveranciers. Zowel nieuwe als interventies binnen samenwerkingen die om welke reden dan ook een beetje vastgelopen zijn. Wij zien dit als een uitdaging waarin we graag samen met u onze tanden in vastbijten.


In onze Expert-omgeving vindt u producten en diensten waar we zowel de kennis van in huis hebben, als ervaring mee hebben opgedaan in de praktijk. U haalt op deze producten- en diensten dus een kennis- en ervaringspartner in huis.


In onze Lab-omgeving vindt u producten en diensten die we aan het ontwikkelen zijn (omdat we zelf ook niet stil staan), die nieuw zijn voor de markt, of waar wij de opleiding en/of ervaring nog niet mee hebben, maar die wel heel goed aansluiten op de dienstverlening die wij leveren en onze strategische pijlers innovatie, samenwerking en duurzaamheid. Durft u met ons de uitdaging aan een product of dienst te kiezen uit ons lab?


F-Fort® excelleert in de toepassing van tooling & technieken, die ondersteunend zijn om beweging, innovatie en samenwerking te stimuleren binnen en tussen organisaties. Hierbij geven we antwoord geven op de vraag hoe sturing te geven in de steeds snellere veranderende wereld.

Soms gebruiken we hierbij technieken die al decennia bestaan, soms passen we deze op een aantal aspecten aan en bovenal leren en ontwikkelen we nieuwe technieken aan. Al onze mensen in de de kern zijn of worden op korte termijn opgeleid tot scrum-master, BVP-B en voor implementatie ISO 20400 en het opstellen van MVI-actieplannen. Wij zijn zover we weten de enige organisatie die de Q-sort methodiek toepassen, een wetenschappelijk bewezen techniek om subjectieve meningen, ideeën en emoties meetbaar te maken en te rangschikken. Onze aanpak van risicomanagement, of liever risicogestuurd werken stimuleert innovatie.

Tenslotte zijn we grondlegger van het cyclisch inkoopproces, waarmee we in staat zijn complexe inkoopvraagstukken te structureren en vanuit inkoop organisatiebreed perspectief duurzaamheid en innovatie aan te jagen en dit gedurende de gehele levenscyclus te verankeren.

Technieken uit de ‘oude’ wereld waar we veelal gebruik van maken zijn Lean, proces engineering, workbreakdowns, spendanalyses, benchmarks (NFC), klanttevredenheidsonderzoeken en quickscans (MSU). Ook zijn we gewend te werken met alle gebruikelijke systemen binnen organisaties zoals SAP, Negometrix, Tenderned en Ariba.

Ook projectmanagement methoden en technieken,o.a. Projectmatig Creeren, Prince2, PMBOK en Procesmanagement, behoren tot onze ervaring.

Voor alle technieken geldt, nieuw / oud of aangepast, dat wij in het algemeen niet de grondleggers zijn, maar excelleren in de toepassing, onze eigen kennis en vaardigheden continu verbeteren en daar waar nodig hiervoor samenwerken met een aantal vertrouwde partners.


Wij adviseren en begeleiden zowel aan opdrachtgeverszijde als aan leverancierszijde. Daarbij hebben we integriteit en ethiek hoog in het vaandel en blijven hierover met elkaar in gesprek. We hanteren een gouden stelregel: wij zijn als er sprake is van een inkooptraject, altijd maar op 1 plaats betrokken in een aanbesteding. Of aan opdrachtgeverszijde of aan leverancierszijde en uiteraard maar bij 1 leverancier tegelijk. Daarbij mag het ook vanzelfsprekend zijn dat we nooit concurrentiegevoelige informatie, ook niet in een volgend traject doorspelen. Dat zou het einde van F-Fort® betekenen en dat doen we dus simpelweg niet.

Daar waar het vraagstukken betreft die betrekking hebben op het verbeteren van de samenwerking tussen organisaties, gebeurt het vaak dat zowel het besluit over onze inzet gezamenlijk genomen wordt en vaak worden ook de bijbehorende kosten verdeeld. Voor ons is het van wezenlijk belang dat wij ons altijd vrij voelen om zo objectief en onafhankelijk mogelijk te kunnen adviseren, ten dienste aan een optimaal resultaat.

Er zijn genoeg situaties denkbaar waarin een gesprek met een onafhankelijke partij een organisatie verder helpt. Ingesleten patronen en te veel invloed van kennis en cultuur binnen de organisatie zijn voorbeelden van elementen die creativiteit en de organisatieontwikkeling kunnen belemmeren. Een objectieve blik, een goed gesprek en een gedegen analyse kunnen u en uw organisatie hierbij verder op weg helpen. Als onafhankelijke partij biedt F-Fort®, vanuit de vakgebieden Inkoop en Facilitair Management een frisse, objectieve en analytische blik op uw organisatie. Onze aanpak begint hierbij met het vaststellen van uw behoefte, en op basis daarvan zullen wij u adviseren over de best passende ondersteuning. Zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van een marktconformiteitstoets, onafhankelijk marktonderzoek of quickscan. Wij schrijven geen onnodig dikke rapporten, maar geven u inzicht door terug te gaan naar “het waarom”, de samenhang en datgene wat écht nodig is. We maken bovendien concreet welk resultaat het u zal opleveren.

“Adviseren is geen dikke rapporten schrijven, maar bijdragen aan wat écht nodig is”


Wij bieden wij u een aantrekkelijk pakket van praktijkgerichte workshops die doorspekt zijn met praktische tips, do’s and dont’s. Door de toegenomen vraag van veel van onze klanten, bieden wij deze los aan, maar onze praktijkgerichte workshops zijn vaak ook onderdeel van breder geformuleerde opdrachten waarbij we ze inzetten als een van de interventies die wij doen. Wij gaan uit van het principe dat delen het nieuwe vermenigvuldigen is. We delen actief onze ervaringen die wij dagdagelijks opdoen in de praktijk en stimuleren u dat ook te doen. Eveneens zetten wij daarbij praktijkervaringen in stevige theoretische kaders, daar waar dat behulpzaam is om de praktische toepasbaarheid te vergroten. Trainingen worden verzorgd door onze eigen mensen, zijn allen minimaal HBO+ opgeleid en bovenal ‘streetwise’.


“Praktijkgerichte workshops borgen dat de juiste kennis en competenties verankerd worden in de organisatie van de klant.”


De diensten die u onder dit filter vindt, zijn specifiek gericht op ondersteuning van leveranciers.


De diensten die u onder dit filter vindt, zijn specifiek gericht op ondersteuning van opdrachtgevers.

NIEUWS

Met passie praten wij over ons werk

 

Omdat wij geloven dat delen het nieuwe vermenigvuldigen is, delen wij graag onze kennis en inzichten met anderen. Via onze blog haken we in op vragen en actualiteiten die leven binnen onze doelgroep. Allemaal met een lekker pragmatische insteek, soms een beetje kritisch en geschreven door verschillende mensen binnen het netwerk van F-Fort®. 
Wij zijn regelmatig te vinden op seminars en andere events. Wilt u een presentatie bijwonen? Bekijk hier onze eventkalender. 
De presentaties die wij bij organisaties en seminars geven kunt u in het presentatie overzicht terug vinden. Verder verschijnen wij regelmatig in de pers, hier vindt u een overzicht van onze artikelen.Ook wijzen wij u graag op de preview van het net gelanceerde inkoopboek dat nu online staat op de nieuwe website: inkoopinstrategischperspectief.nl


F-Fort Nieuwsbrief
Wilt U onze nieuwsbrief ontvangen?
Vul dan hieronder uw E-mail adres in en druk op verstuur.


	


Voor onze privacy policy kunt u hier terecht.


Veranderen is het doorbreken van bestaande patronen

BEELDKRACHT

Beelden zeggen meer dan duizend woorden.

 

Wij geloven in de combinatie van tekst en beeld die zorgt voor een logische samenhang van informatie waardoor mensen in staat zijn deze informatie te onthouden en door te vertellen. Beeldkracht is dé beeldbank die iedere manager voorziet van krachtig beeldmateriaal. U kunt hier inspirerende afbeeldingen vinden die u kunt gebruiken voor uw eigen presentaties.
Mocht u gebruik willen maken van beelden uit de beeldbank op ons Flickr account  dan bent u vrij om deze zonder enige auteursrechten te gebruiken. Heeft u ook krachtige foto’s en wilt u deze met anderen delen? Neem dan contact met ons op. Deze beeldbank is een concrete uiting van het inzicht dat delen het nieuwe vermenigvuldigen is.

 

It's not the strongest of the species that survive, nor the most beautiful or most intelligent. It's the one that's most adaptable of change - Charles Darwin

Contact
Kasteel Croy
WTC Heerlen/Aachen
Contact Info

+31 629415069

info@f-fort.nl

Postadres:

Tereyken 24, 5425 PJ | De Mortel

Bezoekadres:

Tereyken 24, 5425 PJ | De Mortel

Business Trade Center Heerlen/Aachen
Vogt 21, 6422 RK | Heerlen(NL) || D-52072 | Aachen(BRD)

Kasteel Croy
Croylaan 14, 5735 PC | Aarle-Rixtel

KvK: 54937043