Verander de facilitaire dienstverlening met F-Fort

Alles waar u zo van geniet op kantoor raakt de facilitaire functie. De beste facilitaire arbeidsomstandigheden dragen bij aan een gezonde werkomgeving en het werkgeluk van uw medewerkers. Met optimale facilitaire dienst presteren uw medewerkers het beste. Professionaliseer uw facilitaire dienstverlening met F-Fort.

Neem contact met ons op

F-Fort weet als geen ander hoe u facilitaire functies het beste inricht. Zoals het verduurzamen van het gebouw of toekomstbestendig maken van uw werkplekken met scrumplekken. Ondersteunende werkprocessen, zoals de servicedesk, worden professioneler en mensen van binnen en buiten organisatie staan beter met elkaar in contact dan ooit. Het werkgeluk gonst na de juiste veranderslagen door de organisatie.

Duurzame huisvesting

Uw organisatie verhuist naar een nieuwe locatie. Het perfecte moment om de facilitaire voorzieningen te herzien. F-Fort duikt in uw organisatie en ontdekt wat er nodig is voor de juiste werkomstandigheden. Zo onderzoeken we de mogelijkheden qua inrichting van het nieuwe gebouw en verduurzamen we er direct de facilitaire dienstverlening. Buiten de gebaande paden ontdekt F-Fort de mooiste oplossingen voor de beste werkervaring.

Het team van F-Fort is een aantal dagen per week op uw werkvloer te vinden en spart met medewerkers. Alles wordt besproken. Van de behoefte aan de ontvangstbalie tot de onderlinge verbinding tussen de verschillende afdelingen. Welke duurzame printer wordt ingezet? En hoe komen gasten prettig door de slagboom zonder krakende intercom? Is er behoefte aan nieuwe werkmanieren? Oplossingen dragen we niet klakkeloos aan. We onderzoeken wat uitbesteed kan worden en hoe uw bedrijf reageert op de huidige trends in de markt.

Voorbeeld
Een aantal jaar geleden dacht u waarschijnlijk niet aan scrumruimtes of een smart-building toen u met de organisatie verhuisde. Vandaag de dag is dat precies wat uw medewerkers zoeken. F-Fort zorgt ervoor dat die transitie goed verloopt. We analyseren de behoeftes en spelen daarop in. Dus krijgt u bedrijf het juiste aantal scrumplekken en concentratieruimtes. Uw medewerker wordt op zijn best gefaciliteerd.

Neem contact op met Coert

Schakel interim management van F-Fort in om uw facilitaire dienstverlening aan te pakken.

Neem contact op

Betere samenwerkingen

Facility medewerkers zijn dagelijks bezig met contracten tussen uw bedrijf en leveranciers. Denk aan schoonmaakbedrijven, beveiligers en cateringbedrijven. Wanneer de samenwerking tussen de opdrachtgever en -nemer stug loopt, kunnen de processen snel bergafwaarts gaan. F-Fort brengt daar verbetering in.

Voorbeeld
F-Fort wordt ingeschakeld om de stroeve samenwerking tussen u en de opdrachtnemer te optimaliseren. Met verschillende technieken, zoals de Q-sort methode, bekijken de experts van F-Fort de communicatie tussen de teams en wat er van de samenwerking verwacht wordt. Daaruit maken we indicatie van de positieve punten en zaken die aandacht verdienen. We zitten om tafel met stakeholders, directie en (facilitaire) medewerkers om te informeren en adviseren. De juiste mix van elementen zetten we in om het contact tussen opdrachtgever en -nemer te veranderen tot een duurzame samenwerking die nog jaren vooruit kan.

Een frisse kijk op de facilitaire dienstverlening

F-Fort boekt successen in de privé en private sector. Zowel een overheidsinstantie als een groot ICT-bedrijf helpen we op weg naar het beoogde doel. Juist omdat we blanco uw bedrijf binnenstappen, kijken we op een andere manier naar uw facilitair management. Een visie die u en uw medewerkers door de macht der gewoonte niet zomaar kunnen aannemen.

De medewerker die over de contracten gaat doet dat namelijk al jaren op dezelfde manier. Terwijl een collega merkt dat de uitvoering beter kan. Ondanks een signalering is het nog steeds lastig de verandering ook door te zetten. Want waarom weet deze tweede collega het beter? En wie moet de taak tot procesverandering op zich nemen? Iemand van buitenaf benadert de situatie neutraal en kan toegewijd werken aan de implementatie. F-Fort kijkt met een onbevooroordeelde blik naar de situatie en zorgt dat iedere collega weer prettig samenwerkt.

Politieke agenda
Geld uitgeven aan uw organisatie staat niet hoog op het prioriteitenlijstje. Ook bij gemeenten staat het vaak niet op de politieke agenda. Wanneer facilitaire processen goed worden geregeld, voegen ze waarde toe aan het primaire proces. Dit leggen wij gemakkelijk aan iedere betrokken partij uit. Zodat iedereen met zijn neus dezelfde kant op staat.

Neem contact op met Dion

Interim management

F-Fort komt uw bedrijf binnen en gaat ook weer. De duur hangt af van uw behoefte. Van korte interventies tot samenwerken op interim-basis aan uw project. Dat kan voor een aantal maanden en soms wel voor één of twee jaar.

Voor de start van het project maken wij een globale schatting van de tijdsduur. Verandering implementeren is een fluctuerend proces. We werken met mensen en hoe medewerkers reageren en de verandering oppakken is vooraf nooit concreet te vertellen. U heeft altijd de controle over de opdracht. Gaandeweg spreken we elkaar regelmatig om gedurende het gehele proces goed geïnformeerd te blijven. Van beide kanten.

Kleine stappen naar succes

Het einddoel voor de verandering in uw facilitaire afdeling wordt altijd behaald. Terwijl we met z’n allen naar de finish toewerken, worden er tussentijds resultaten geboekt. Zo voldoet het pand aan de duurzame energielabels. En helpen we bij het implementeren en uitvoeren van een aanbesteding. Uiteindelijk zijn de facilitaire diensten tot in de puntjes geregeld binnen uw bedrijf.

Voorbeeld
De tussentijdse resultaten zijn steeds weer kleine successen. Wanneer wij uw facilitaire dienstverlening duurzaam maken, hoeven kleinere geluksmomenten zoals fruit bij de gezamenlijke lunch natuurlijk niet te wachten. Of het feit dat een afdeling met minder papier werkt en meer digitaal plannen opstelt. Deze kunnen direct doorgevoerd worden. Uiteindelijk creëren deze kleine en direct zichtbare acties binnen uw organisatie een grote verandering.

Blijven ontwikkelen van de facilitaire afdeling

Uw organisatie blijft altijd doorontwikkelen. Wij kijken samen met uw facilitaire organisatie naar mogelijkheden om meer circulair te werken, duurzamer in te kopen en uiteindelijk om meer samenwerkingen met lokale leveranciers aan te gaan. En zelfs de afvalstromen en CO2-uitstoot te reduceren. In haalbare segmenten, zorgt F-Fort voor de verandering die u zoekt.

Verandering vraagt F-Fort! Weten hoe?