Een gestructureerd inkoopbeleid door F-Fort

Uw inkoopproces is een routine binnen de organisatie geworden. Een gestructureerd inkoopbeleid zorgt voor focus en weinig afleiding. Dit is een sterkte, maar ook een valkuil. Want langzaam sukkelt de organisatie in slaap en is er van innovatie geen enkele sprake meer. Met een gestructureerd inkoopbeleid door F-Fort behoudt uw organisatie structuur én wordt er geïnnoveerd. 

Neem direct contact met ons op

Wat houdt gestructureerd inkopen in?

Het inkoopbeleid is een ondersteunend element van uw bedrijf. Het is een algemeen uitgangspunt voor de inkoop die door de organisatie en door wet- en regelgeving wordt vastgesteld, en die door de medewerkers in alle beslissingen met betrekking tot het inkoopproces moeten worden meegenomen. Het beschrijft hoe uw organisatie doelmatig en rechtmatig wil inkopen.

Waarom uw inkoopbeleid onder de loep nemen?

Het volume dat u inkoopt als organisatie, maakt ongeveer 70% van uw begroting uit. Stelt u zich eens voor dat u met de inkoop uw concurrentievoordeel vergroot, uw time-to-market verkort of uw return on investment verbetert? Of wat te denken van verbeterde leveranciersrelaties, hogere ambities op het gebied van duurzaamheid, veiligheid of innovatie? Deze verbeteringen en veranderingen rondom uw inkoopbeleid vragen om F-Fort.  

De werkwijze van F-Fort

Voordat we starten met het professionaliseren van uw inkoopbeleid binnen de organisatie, analyseren wij eerst de huidige situatie. Wij onderzoeken waar het proces op een duurzame en innovatieve manier beter kan en hoe de ketensamenwerking functioneert. Na het uitbrengen van ons advies en uw goedkeuring hierop gaan we aan de slag. We pakken interne en externe zaken op, zitten met stakeholders aan tafel en voeren een transitie uit. Op basis van deze vier stappen gaan we uw inkoopbeleid verbeteren:

  1. Klantbehoefte in kaart brengen
  2. F-Fort Quickscan
  3. Transitie begeleiden en uitvoeren
  4. Duurzaam continueren

Een gestructureerd inkoopbeleid voor de private en publieke sector

Voor zowel de publieke als de private sector voeren wij verandermanagement binnen het inkoopbeleid uit. Binnen de publieke sector (voor overheidsorganisaties) geldt dat er zowel rechtmatig als doelmatig inkopen worden gedaan. En dat er een aanbestedingsbeleid wordt vastgesteld. Een goedlopende inkoopafdeling en een actueel inkoopbeleid is daarbij cruciaal.

Binnen de private sector herkent u misschien het volgende wel: de organisatie is razendsnel gegroeid, maar veel afdelingen zijn nog niet mee veranderd. U draait bijvoorbeeld op een nieuw crm terwijl de oude nog online staat, mailadressen van oud-collega’s worden nog maandelijks betaald en u least heel wat auto’s maar heeft nog altijd geen wagenparkbeheer. Met onze aanpak zorgen we voor een heldere schets van de oude situatie en adviseren we op basis hiervan een plan dat structureel impact maakt. 

Kiest u ervoor om verandering aan te brengen binnen uw inkoopbeleid met F-Fort? Dan kunt u het volgende verwachten:

Samenwerkingen worden verbeterd

Duurzaamheid wordt gestimuleerd 

Inkoopprocessen worden geoptimaliseerd 

Veranderingen worden duurzaam geborgd in uw organisatie

Vergroten van de toegevoegde waarde van uw afdeling door een betere aansluiting met de andere afdelingen binnen uw organisatie.

Maak kennis met Marian

Zelf aan de slag met uw inkoopbeleid?

Inkoop is een vak dat continu in ontwikkeling is. Daarom hebben wij een praktijkgericht programma ontwikkeld dat geschikt is voor inkopers die al jaren ervaring hebben, alsmede zij-instromers in dit vakgebied. Dit programma is zowel voor inkopers uit bedrijven als uit publieke organisaties. Tijdens dit programma:

  • Leert u hoe u inkoop strategisch binnen uw organisatie positioneert;
  • Leert hoe u op basis van de juiste argumenten uw stakeholders overtuigt, besluiten neemt en de beste deals sluit;
  • Verfrissen we de noodzakelijke inkoopkennis; 
  • Worden er praktijkgerichte oefeningen gedaan; 
  • Krijgt u inzicht in de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van inkoop.

Het programma is volledig digitaal te volgen en start op 10 november 2021. Via de onderstaande link kunt u zichzelf direct inschrijven. 

Ik wil het online programma volgen