Duurzaam inkopen door F-Fort

Wilt u de samenwerkingen binnen uw organisatie en met de leveranciers verbeteren, innovatie stimuleren en de organisatie verduurzamen? Dat is waar onze mensen enthousiast van worden. Want duurzaam inkopen zit in het DNA van F-Fort.

Ik wil meer weten over duurzaam inkopen

Steeds meer organisaties zijn zich bewust van hun eigen verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid.  Enerzijds omdat de wet en regelgeving strengere eisen stelt en anderzijds omdat we allemaal steeds kritischer worden. We vinden het belangrijk waar producten vandaan komen en of de vervaardiging ervan wordt gedaan met respect voor ‘People, Planet en Profit’.

Daarom zien we dat steeds meer organisaties strenge duurzaamheidsmaatregelen doorvoeren. Ze leveren een bijdrage aan de Sustainable Development Goals om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Zo worden nieuwe mobiliteitsconcepten geïmplementeerd, worden gebouwen verduurzaamd en wordt er kritischer gekeken naar leveranciers en hun inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaam inkopen is één van de belangrijkste pijlers als het gaat om verduurzaming binnen een organisatie, gezien ongeveer 70% van de omzet inkoop is. MVO heeft namelijk effect op de hele organisatie en draagt in grote mate bij aan het product of de dienst.

duurzaam inkopen

De impact op de inkoopafdeling bij een duurzaam inkoopbeleid

Duurzaam inkopen is niet iets wat binnen een week is georganiseerd. Het heeft grote impact op de inkoopafdeling en de rest van de organisatie. De huidige processen moeten worden geanalyseerd, doelstellingen opnieuw geformuleerd en op basis hiervan wordt een plan opgesteld. Dat plan moet in goede banen worden geleid, juist worden uitgevoerd en gemonitord worden.

Een duurzaam inkoopbeleid vraagt om F-Fort. Want laat dat nou precies zijn waar de harten van onze adviseurs sneller van gaan kloppen. Verandering teweegbrengen dat een positief effect heeft binnen en buiten de organisatie is waarmee wij het verschil maken.

 

Ik wil ons inkoopbeleid verduurzamen

Onze werkwijze

Heeft u een duurzaamheidsvraagstuk en bent u klaar om de impact in de hele organisatie te laten voelen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Onze adviseurs bijten zich niet alleen vast in uw duurzaamheidsvraagstuk, maar graven dieper. Waar komt de vraag vandaan? Wat is de achterliggende behoefte? Alleen op die manier kunnen we een oplossing bieden die niet alleen werkt, maar ook duurzaam is. Op die manier creëren we samen impact, die ook op de lange termijn nog in de hele organisatie te zien is.

Wanneer uw organisatie klaar is voor verandering, volgen wij deze vier stappen:

  1. Klantbehoefte in kaart brengen
  2. F-Fort Quickscan
  3. Transitie begeleiden en uitvoeren
  4. Duurzaam continueren

Kiest u ervoor om verandering aan te brengen binnen uw inkoopbeleid met F-Fort? Dan kunt u het volgende verwachten:

✔ We helpen u niet alleen met uw vragen, maar voorzien in de behoefte die de oorzaak is van uw vraag.

✔ Innovatie wordt gestimuleerd;

✔ Samenwerkingen worden verbeterd;

✔ Duurzaamheid wordt gestimuleerd.

✔ Contactrelaties worden verbeterd door het optimaliseren van de processen;

✔ Geen zorgen op het gebied van verandermanagement, omdat wij samen met u zorgen dat het project volledig in uw organisatie geïntegreerd wordt.

✔ Vergroten van de toegevoegde waarde van uw afdeling door een betere aansluiting met de andere afdelingen binnen uw organisatie.

 

Meer weten?

Maak kennis met Marian