F-Fort

HOME » VOOR WIE

Voor én met.

Onze klanten zijn Nederlandse publieke en grotere private partijen,
vaak voorkomend in de Top-500.

Ook hebben we de nodige ervaring binnen onderwijs, zorg en de industrie.
We worden warm van organisaties die sterk in beweging zijn.
Opdrachtgevers met een duidelijke visie maar die tegelijkertijd een hulpvraag
hebben om deze visie te realiseren.

We blinken uit in verandermanagement:
we bewerkstelligen beweging, waar anderen stilvallen of vastlopen.

Swinkels Family Brewers

Han Tetteroo, Head of Procurement

‘’Het plan voor een inkooptransitie bij Swinkels komt uit de koker van Han. Hij wist dat inkoop impact heeft op alle primaire activiteiten in de organisatie. “We hadden structuur nodig en een ‘kapstokje’ om beleid, ontwikkeling, processen en planning in een duidelijk en werkbaar framework te zetten. Daarom heb ik F-Fort benaderd.”

Onder meer het kleinschalige en lokale karakter van de organisatie sprak hem aan. Hij vertelt: “In zo’n project als dit is fysiek contact nodig, vind ik. Dat kan natuurlijk op ons eigen kantoor, maar ik geloof ook dat het verfrissend werkt als mensen eens uit hun vertrouwde bubbel kunnen stappen. Voor ons was het heel helpend dat we ook welkom waren op locatie bij F-Fort”

“Mensen en teams die níet weten wat ze moeten doen, maken rare beslissingen. Wij zijn overtuigd van onszelf en daardoor veel stabieler. Dat heeft structuur en rust in onze organisatie gebracht. Ik wil benadrukken dat dat grotendeels te danken is aan het werk en
ondersteuning van F-Fort.”

OVER-gemeenten

Steven Ryan, Teamleider Dienstverlening

“Eind 2020 stonden twee aanbestedingen (schoonmaak en koffie) binnen het facilitair domein op de agenda. Ik was op zoek naar externe expertises om de twee aanbestedingstrajecten in goede banen te laten verlopen. Ik weet nog goed mijn eerste contact met F-Fort. Het voelde gelijk goed! Jordie van Berkel-Schoonen en Coert van Santen wisten direct wat ik nodig had. Hun enthousiasme en toegankelijkheid werken aanstekelijk.

F-Fort heeft de OVER-gemeenten ondersteund op het gebied van het opstellen van het inkoopbeleid tot aan het afsluiten van het contract. Wat mij vooral aanspreekt is dat ik met al mijn vragen op het gebied van facilitairmanagement bij Coert van Santen terecht kon. Daarnaast is Coert op bestuurlijk niveau sterk. Het leek net alsof we al jaren collega’s zijn. Daarna kreeg ik ook ondersteuning van Marian van Putten. Haar bevlogenheid, inhoudelijke kennis over duurzaamheid en creativiteit was een ideale match met OVER-gemeenten. Ik kijk terug op een goede samenwerking en ik kan niet wachten om F-Fort voor een nieuw project weer te bellen. Bedankt voor de fijne samenwerking.

Heeft u vraagstukken over inkoop, facilitair management
of aanbestedingstrajecten? Bel F-Fort!”

Strukton Power

Hans Verweij, CPO Strukton Power

“Hoe haal je maximaal rendement uit een heisessie met je Procurement team? In ieder geval niet door zelf voor het team te gaan staan, maar de leiding twee dagen uit handen te geven. Voor mij was het een logische keuze om Jordie hiervoor te vragen, omdat ze zowel op vorm als inhoud haar sporen heeft verdiend. En zoals altijd was het weer perfect geregeld! Met veel plezier hebben we samen de voorbereiding van het programma vormgegeven. Hierbij was er aandacht voor de samenwerking, maar ook voor praktische zaken zoals processen, doelstellingen en KPI’s.

Het kantoor van F-Fort was voorzien van alle gemakken en bood de rust en inspiratie passend bij een heisessie. Na twee dagen hard werken stond er een basis voor de komende jaren. Ik kijk terug op een succesvol en mooi programma. De Mortel staat vanaf nu in mijn shortlist voor inspirerende ontmoetingen”.

Gasunie

Jan-Willem Kootstra – Coördinator Contractmanagement Operations

“De gedrevenheid, de inhoudelijke kennis en de persoonlijke benadering maakt dat F-Fort  het professionaliseren van contractmanagent subliem weet vorm te geven. 

Ondanks dat er slecht één medewerker meedraait, is het gehele F-Fort team merkbaar betrokken.  Waardoor het lijkt alsof de gehele expertise van F-Fort altijd tot onze beschikking staat.  Zonder F-Fort was het traject nooit zo ver, zo gedegen en met zoveel plezier doorlopen.” 

Gemeente Helmond

Alwin Ter Voert – Voormalig gemeentesecretaris

“F-Fort staat voor ambitie, enthousiasme, gedrevenheid, ondernemerschap, passie, creativiteit en vakmanschap. Dat leverde Helmond landelijke erkenning op met de Koopwijsprijs en intern extra energie, actie, verandering, teamgeest en veel humor en werkplezier.”

Gemeente De Wolden Hoogeveen

Jeroen Heijne Hoofd Juridische zaken, Verzekeringen en Inkoopadvies | Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

“De lijntjes waren kort waardoor het bespreken en afstemmen van allerlei zaken soepel en fijn verliep. Competente en betrokken medewerkers. Kortom F-Fort is voor ons een inkooppartner geweest waar we zeer prettig mee hebben samengewerkt”.

Gemeente Maastricht

Karin Weusten, Strategisch adviseur bij gemeente Maastricht

“F-Fort is niet alleen proces, doch ook mensgericht en weet wat er nodig is in een complex proces en complexe omgeving“.

Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord

Stan Megens MFC, Directeur a.i.

“Bij een aanbesteding voor de inhuur van drie senior inkoopadviseurs heeft F-Fort één van deze adviseurs mogen leveren. Daarbij waren vooral de aangeboden deskundigheid, fit van de adviseur met het team doorslaggevend. Door omstandigheden, buiten de invloed van F-Fort, hebben we in goed overleg deze adviseur tijdens het project moeten vervangen voor een andere prima kandidaat. Deze heeft ervoor gezorgd dat de regio Limburg-Noord vanaf 2022 haar contracten op het vlak van Jeugdzorg grotendeels opnieuw heeft kunnen vastleggen. We hebben tijdens het project gemerkt dat F-Fort, naast het leveren van de adviseur, ook zeer betrokken meedenkt over de gang van zaken en ook dat heeft het project mede bespoedigd”.

Loket Housing Zuid- Limburg

Hedy Pelzer Blokker, Programma manager

“Afgelopen jaar is bij F-Fort een verzoek gedaan vanuit de gemeente Maastricht om een algehele evaluatie uit te voeren voor Loket Housing Maastricht. Loket Housing Maastricht is het centrale toegangsloket in Zuid-Limburg voor burgers vanaf 18 jaar met een bestaande of dreigende huisvestingsvraag in combinatie met een begeleidingsvraag en/of begeleidingsbehoefte.

De evaluatie was noodzakelijk om te bepalen hoe waardevol Loket Housing voor de regio Maastricht is en of deze werkwijze als structurele werkwijze kan worden aangemerkt. Hierin is door bureau F-Fort op een zorgvuldige wijze geanticipeerd. Door middel van enquêtes en diverse interviews met stakeholders en ketenpartners is een zorgvuldige conclusie gepresenteerd. Vanuit deze conclusie is naar voren gekomen dat Loket Housing Maastricht een duurzaam product is. Ondanks dit mooie resultaat zijn er ook een aantal aanbevelingen gesteld waarmee wij samen met onze stakeholders aan de slag zullen gaan.

Over de samenwerking met F-Fort kan ik alleen maar aangeven dat dit vanuit
Loket Housing als zeer prettig is ervaren en dat wij blij zijn met deze zorgvuldige
evaluatie. Bij een volgende evaluatie zullen wij zeker weer aan F-Fort denken”

Gemeente Amersfoort

Alex de Ligt - Programmamanager Toekomst Stadhuis

“We werken aan nieuwbouw van ons stadhuis. Die moet eind 2025 gereed zijn. Tot die tijd willen we prettig, gezond en veilig binnen onze bestaande gebouwen blijven werken. Binnen het programmateam hadden we een projectmanager nodig, die samen met de betrokken afdelingen van facilitair en ict een huisvestingsplan voor deze periode zou maken en implementeren en tot uitvoering zou brengen. Daarnaast moest hij/zij meedenken met het programma van eisen voor de nieuwbouw en met de invoering van het activiteitgericht werken middels een pilot-omgeving. Dat heeft Bas Neuteboom vanuit F-Fort uitstekend gedaan. Hij was met zijn kennis, ervaring en netwerk een waardevolle teamspeler in ons programmateam en heeft gezorgd voor draagvlak en betrokkenheid in de organisatie. Alle plannen zijn door zijn inspanningen ondanks de moeilijke omstandigheden tijdens de pandemie met grote tevredenheid van de organisatie en binnen planning en budget tot stand gekomen. Door zijn inzet en de ondersteuning en kennis-deling vanuit F-Fort kunnen we hen zeker bij andere opdrachtgevers aanbevelen”.

Swinkels Family Brewers

Han Tetteroo, Head of Procurement

‘’Het plan voor een inkooptransitie bij Swinkels komt uit de koker van Han. Hij wist dat inkoop impact heeft op alle primaire activiteiten in de organisatie. “We hadden structuur nodig en een ‘kapstokje’ om beleid, ontwikkeling, processen en planning in een duidelijk en werkbaar framework te zetten. Daarom heb ik F-Fort benaderd.”

Onder meer het kleinschalige en lokale karakter van de organisatie sprak hem aan. Hij vertelt: “In zo’n project als dit is fysiek contact nodig, vind ik. Dat kan natuurlijk op ons eigen kantoor, maar ik geloof ook dat het verfrissend werkt als mensen eens uit hun vertrouwde bubbel kunnen stappen. Voor ons was het heel helpend dat we ook welkom waren op locatie bij F-Fort”

“Mensen en teams die níet weten wat ze moeten doen, maken rare beslissingen. Wij zijn overtuigd van onszelf en daardoor veel stabieler. Dat heeft structuur en rust in onze organisatie gebracht. Ik wil benadrukken dat dat grotendeels te danken is aan het werk en
ondersteuning van F-Fort.”

OVER-gemeenten

Steven Ryan, Teamleider Dienstverlening

“Eind 2020 stonden twee aanbestedingen (schoonmaak en koffie) binnen het facilitair domein op de agenda. Ik was op zoek naar externe expertises om de twee aanbestedingstrajecten in goede banen te laten verlopen. Ik weet nog goed mijn eerste contact met F-Fort. Het voelde gelijk goed! Jordie van Berkel-Schoonen en Coert van Santen wisten direct wat ik nodig had. Hun enthousiasme en toegankelijkheid werken aanstekelijk.

F-Fort heeft de OVER-gemeenten ondersteund op het gebied van het opstellen van het inkoopbeleid tot aan het afsluiten van het contract. Wat mij vooral aanspreekt is dat ik met al mijn vragen op het gebied van facilitairmanagement bij Coert van Santen terecht kon. Daarnaast is Coert op bestuurlijk niveau sterk. Het leek net alsof we al jaren collega’s zijn. Daarna kreeg ik ook ondersteuning van Marian van Putten. Haar bevlogenheid, inhoudelijke kennis over duurzaamheid en creativiteit was een ideale match met OVER-gemeenten. Ik kijk terug op een goede samenwerking en ik kan niet wachten om F-Fort voor een nieuw project weer te bellen. Bedankt voor de fijne samenwerking.

Heeft u vraagstukken over inkoop, facilitair management
of aanbestedingstrajecten? Bel F-Fort!”

Strukton Power

Hans Verweij, CPO Strukton Power

“Hoe haal je maximaal rendement uit een heisessie met je Procurement team? In ieder geval niet door zelf voor het team te gaan staan, maar de leiding twee dagen uit handen te geven. Voor mij was het een logische keuze om Jordie hiervoor te vragen, omdat ze zowel op vorm als inhoud haar sporen heeft verdiend. En zoals altijd was het weer perfect geregeld! Met veel plezier hebben we samen de voorbereiding van het programma vormgegeven. Hierbij was er aandacht voor de samenwerking, maar ook voor praktische zaken zoals processen, doelstellingen en KPI’s.

Het kantoor van F-Fort was voorzien van alle gemakken en bood de rust en inspiratie passend bij een heisessie. Na twee dagen hard werken stond er een basis voor de komende jaren. Ik kijk terug op een succesvol en mooi programma. De Mortel staat vanaf nu in mijn shortlist voor inspirerende ontmoetingen”.

Samen uw organisatie in beweging zetten en ontdekKEN wat F-FORT voor u kan betekenen?

Scroll to Top