F-Fort

HOME » WAT WIJ DOEN

Wat we doen.

F-Fortianen nemen het initiatief, opereren autonoom, gaan met de mensen in gesprek en bouwen relaties op. We winnen het vertrouwen om werkomgevingen te begeleiden naar de meest comfortabele situatie. De werkwijze van F-Fort zet in op slim en flexibel omgaan met risico’s. Kenmerkend is de praktische en realistische uitvoering van de te nemen maatregelen.

We kijken ver en breed, onderzoeken de impact van onderlinge relaties tussen de risico’s en maken ze ‘klein’. Dit doen we door samen met de betrokken mensen projectmatig de risico’s aan te pakken, hen te adviseren of op te leiden. Allen op het gebied van inkoop en facilitair management. We maken projecten af en leveren een tastbaar resultaat. Als de F-Fortiaan vertrekt, worden we uitgezwaaid door tevreden mensen.

Management

Veel organisaties ervaren de noodzaak van tijdelijk extra capaciteit. Of het nu gaat om het verlangen naar vernieuwing, een behoefte aan specifieke kennis, te veel ambitie om alles intern te behappen, of simpelweg een gebrek aan capaciteit binnen de organisatie. Herkenbaar? In al deze situaties biedt F-Fort een passende oplossing. Wij streven er altijd naar om de perfecte match te realiseren.

F-Fortianen hebben een bedrijfskundig profiel, soms aangevuld met een technische affiniteit. Wij bieden tijdelijke managementoplossingen in de vorm van:

• Projectmanagers;
• Interimmanagers voor inkoop en facilitaire organisaties, afdelingen en/of teams;
• Programma- en/of portfoliomanagers voor complexere opgaven;
• Transitie en/of transformatiemanagers voor veranderopgaven;
• Verandermanagers die het accent leggen op het meenemen van de mensen;
• Contract- en leveranciersmanagers;
• Projectcoördinatoren;
• Projectondersteuners (PMO).

Wanneer wij binnenkomen bij een nieuwe organisatie stellen we de problemen vast en gaan we ze samen oplossen. We nemen het project onder onze hoede en we laten niet los tot het is opgelost! We leveren maatwerk, ieder project is uniek. Ook zijn we goed in staat om specifieke projecten, die zijn vastgelopen of niet van de grond komen, verder te brengen.

Onze specialisaties liggen bij agile projectmanagement en verandermanagement.

Op zoek naar tijdelijke invulling van functies? F-Fort levert interimmanagers, zodat uw organisatie in staat is de continuïteit in de uitvoering van werkzaamheden te borgen.

Een aantal resultaten van onze inzet zijn:

 • Inkoop en facilitaire visie en beleid, geactualiseerd en herijkt;
 • Een nieuwe organisatiestructuur ontworpen, ingericht én opgeleid;
 • Implementatie van circulair inkopen en CSRD;
 • Ontwikkeling, inrichting en/of herijking van inkoop en facilitaire- processen;
 • Nieuwbouwprojecten, van visie tot en met realisatie. (Mooi voorbeeld is het Huis voor de Stad in gemeente Helmond);
 • Ver/herbouwprojecten en renovaties;
 • Nieuwe werkomgevingen;
 • Nieuwe contracten in allerlei domeinen;
 • Volledig ingericht contractenportfolio;
 • Herijking van SLA’s en KPI’s.

Bij het behalen van resultaten erkennen, waarborgen en begeleiden we de altijd de factor ‘mens’, zodat er een prettige werkcultuur met trotse medewerkers ontstaat.

Advies

Heeft uw organisatie behoefte aan specifieke kennis op het gebied van inkoop en facilitair management? F-Fort adviseurs zijn beschikbaar deze behoefte te vervullen. Advies op vraagstukken van diverse aard kunnen door ons op strategisch, tactisch en waar nodig op operationeel niveau worden aangereikt.

Voorbeelden van advies opdrachten zijn:

• Volwassenheidsscans/quickscans voor Inkoop en Facilitair;
• Strategische visie- en beleidsdocumenten voor Inkoop en Facilitair;                                  • Circulair inkopen en maatschappelijk verantwoord inkopen;
• Inkoopadvies, begeleiding van (Europese) aanbestedingen;
• Succesvol inschrijven op aanbestedingen (voor leveranciers);
• Bid team begeleiding;
• Roadmaps op duurzaamheid (inkoop en facilitair);
• Actieplannen Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap en Inkoop (MVOI);
• Inrichtingsadvies inkoop- en facilitair;
• Facilitaire –en inkoopprocessen ontwikkelen of verbeteren;
• Afdelings-/organisatie inrichting;
• Ontwikkeling van huisvestingsconcepten;
• Hybride werken;
• Tevredenheidsonderzoeken;
• Marktconsultaties;
• Benchmarkonderzoeken;
• Onafhankelijke onderzoeken.

 

Opleiding

We delen onze kennis, ervaring en verhalen maar al te graag. Dat doen we met workshops, masterclasses, trainingen en coaching-on-the-job. We creëren iedere maatwerkopleiding met een frisse blik en persoonlijke aandacht afgestemd op de ontwikkelbehoefte van uw organisatie. Rijk aan kennis en praktijkervaring, zowel uit het verleden als recent.

Voorbeelden van opleidingen door F-Fort:

 • Inkoopopleiding ‘Inkoop in Strategisch Perspectief’
 • Masterclasses Circulaire Supply Chain
 • Implementatie Corporate Sustainability Reporting Directives (CSRD met focus: inkoop en supply chain)
 • Actieve leiderschapstrainingen
 • Hoe stel ik een Maatschappelijk Verantwoord Inkoop actieplan op voor gemeenten en overheden?
 • Inspiratieworkshop duurzaamheid
 • Onderhandelen
 • Hoe schrijf ik succesvol in op aanbestedingen?
 • Risicomanagement
 • Innoveren binnen de context van de Europese aanbestedingsregels

We werken geregeld met strippenkaarten om persoonlijke coaching in te zetten, van junior tot en met executive niveau en alles er tussenin. Afhankelijk van de coachingsvraag maken wij de optimale match als coach om uw medewerkers op een pragmatische en constructieve manier tot het hoogst haalbare niveau te brengen.

Hoe we het doen

Team of individu?

We werken zowel op interim basis als in teams waardoor we telkens flexibel kunnen schakelen vanuit de competenties die op dat moment nodig zijn. U kunt rekenen op de juiste persoon, op het juiste moment, op de juiste plaats. Het fundament van onze vakkennis ligt in inkoop en facilitair management. Onze interventies zijn altijd tijdelijk en daarmee vormen onze mensen geen bedreiging voor uw eigen mensen. Bovendien zijn onze mensen enthousiast en bevlogen, we hebben plezier in wat we doen en die positieve energie nemen we graag mee naar uw organisatie.

Agile werken

Balans tussen zacht en hard

F-Fort is gespecialiseerd in agile werken: Kanban, Scrum en Agile Portfoliomanagement horen daar allemaal bij. We zijn daarmee matchmaker op tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. We weten de juiste balans te borgen tussen vrijheid en structuur. Waar soms nog wel eens wordt gedacht dat agile veel te ‘los’ kan zijn, is dat zeker niet onze werkwijze. U kunt rekenen op projectmanagers die teams keihard confronteren met hun verantwoordelijkheden en ze tegelijk ook faciliteren. Projectmanagers van F-Fort tonen een hoge mate van betrokkenheid, kunnen en zullen meebuffelen als het even moet, maar houden ook altijd genoeg afstand. We bedenken interventies en krassen waar nodig buiten de lijntjes. Agile is een echte versneller van onze aanpak. Zie ook het blog: Kantoor van de Toekomst, over het Huis voor de Stad Gemeente Helmond.

 

Het is de zachte kant die uiteindelijk bepaalt of projecten slagen, adviezen geïmplementeerd worden en of opleidingen omgezet worden in dagelijkse toepassing. Denk bij zacht aan culturen, teamontwikkeling, gezamenlijke doelen, belangenspel, samenwerking in teams en over organisatiegrenzen, conflicthantering, leiderschaps- en managementstijlen et cetera.
Maar tegelijk werken we even hard aan systematische analyse en harde sturing. Denk hierbij aan processen, structuur, systemen/ICT, planning, methodieken en het formuleren en vaststellen van heldere kaders.

Onze aanpak

Onze transitie-aanpak bestaat uit vier heldere stappen. De focus ligt op inkoop en facilitair management, in combinatie met onze kennis maakt het onze aanpak uniek. F-Fort zorgt ervoor dat het einddoel altijd wordt behaald. Terwijl we gezamenlijk naar de finish toewerken, worden er tussentijds resultaten geboekt. Deze aanpak is doeltreffend en werkt plezierig.

1. Klantbehoefte in kaart brengen
2. F-Fort Quickscan
3. Transitie begeleiden en uitvoeren
4. Duurzaam continueren

Stap 1: De aanleiding, of klantbehoefte:

Het startpunt van een verandering is het moment waarop u zich bewust wordt van een probleem of transitiebehoefte.
Bijvoorbeeld door een praktijkverhaal van een andere organisatie, een verandering in wet- of regelgeving, ontwikkelingen in uw werkveld of de ervaring dat er iets mis gaat in uw organisatie. Dan ontstaat de behoefte om te veranderen.
Wij helpen die klantbehoefte expliciet te maken zodat het duidelijk wordt wat gewenste uitkomst is en hoe het traject daar naar toe eruit ziet.

Stap 2: De F-Fort Quickscan

1. Inzicht krijgen in de huidige opzet van de tactisch-strategische inkoop – of facilitaire functie met focus op duurzaamheid en innovatie
2. Een gespreksleidraad om de ambitie helder te krijgen
3. Structuur geven aan de acties die uitgezet moeten worden om de gewenste ambitie te bereiken

We werken volgens een vast stramien. Het resultaat van stap 2 is dat we in zeer korte tijd het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau leveren dat we in huis hebben op alle fronten: inhoud, vorm, scherpte. We maken pijnpunten transparant en geven een doorkijk hoe we dit kunnen oplossen.

De resultaten worden visueel gepresenteerd: geen dik geschreven rapport, maar visuele weergaven die aanspreken en die de mensen in uw organisatie begrijpen.

Stap 3: De aanleiding, of klantbehoefte:

Bouwblokken
Het is ons doel de transitie-fasen te begeleiden en uit te voeren, en daarbij de balans in de transitie te bewaken. Dat doen we door te werken met zeven vaste bouwblokken: strategie, structuur, cultuur, ketens, mensen, middelen en resultaten. Van elk bouwblok bepalen we per fase wat de aandachtspunten en gewenste resultaten zijn.

Stap 4: Duurzaam continueren

Na afloop van een transitie traject waarin iedereen zich maximaal heeft ingezet, is het risico dat daarna de aandacht verslapt. Om de verandering duurzaam te maken is het belangrijk aandacht te besteden aan onderhoud en beheer. De vorm en invulling zijn maatwerk: bijvoorbeeld ronde tafels, gerichte nieuwsflitsen, abonnementen of teamsessies.

Hoe lang duurt het veranderingsproces?
Verandermanagement ziet er voor iedere organisatie anders uit. F-Fort is inzetbaar voor korte, krachtige interventies voor uw afdeling. Maar juist ook voor samenwerkingen waarbij we voor een langere periode met u meelopen. Om zo uw gewenste verandering daadwerkelijk te laten slagen.

Behoefte aan een aanpak zoals die van ons? Nood aan verandering? Neem contact op met F-Fortiaan Judith voor een afspraak.

Hoe lang duurt het veranderingsproces?

Verandermanagement ziet er voor iedere organisatie anders uit. F-Fort is inzetbaar voor korte, krachtige interventies voor uw afdeling.
Maar juist ook voor samenwerkingen waarbij we voor een langere periode met u meelopen.
Om zo uw gewenste verandering daadwerkelijk te laten slagen.

Behoefte aan een aanpak zoals die van ons? Nood aan verandering?
Neem contact op met F-Fortiaan Judith voor een afspraak.

JUDITH
 BOUWMANS

 06 29415069

Scroll to Top