Pak de regie binnen inkoop met een stakeholderanalyse

Met een stakeholderanalayse leid je je stakeholdermanagement binnen inkoop in goede banen. Het resultaat van een stakeholderanalyse is dat er inzicht is in welke partijen, organisatie(s) of personen in welke fase van het cyclisch inkoopproces invloed hebben op de besluitvorming. Het geeft een gedetailleerd beeld van de samenstelling en de rollen binnen de DMU van een inkoopproject. 

Wat is een stakeholderanalyse?

Aan de hand van een stakeholderanalyse krijg je een gedetailleerd overzicht van de type stakeholders voor jouw inkooptraject. Deze analyse geeft je inzicht welke stakeholders je focus hebben, je tevreden moet houden, welke je alleen op de hoogte moet houden en welke het minst belangrijk zijn. Hoe meer invloed van de stakeholder, hoe groter het effect op het eindresultaat is. In vijf stappen vertellen we je hoe je die stakeholderanalyse aanpakt.

stakeholderanalyse

De vijf stappen van een stakeholderanalyse

Met een stakeholderanalyse krijg je inzicht in welke partijen, organisaties of personen in welke fase van het cyclisch inkoopproces invloed hebben op de besluitvorming. Dit leidt tot een gedetailleerd beeld van de samenstelling en de rollen binnen de DMU van een inkooptraject. De volgende stappen zijn hierin belangrijk:

Stap 1: Vaststellen van de context binnen het inkooptraject

De eerste stap in stakeholdermanagement is het vaststellen van de context. Wat is de scope van het inkooptraject en wat zijn de te bereiken doelstellingen? Op basis hiervan wordt onderzocht welke actoren betrokken zijn en worden de relaties tussen deze (interne en externe) actoren bepaald. 

Stap 2: Identificatie van de stakeholders

Stakeholders kunnen bepaalde rollen binnen de organisatie zijn, of externe organisaties. Met die organisaties kun je niet communiceren, wel met de mensen die er werken. Op basis van vorige stap wordt een vertaling gemaakt naar de mensen die de stakeholder vertegenwoordigen en invloed hebben op het proces om resultaat te bereiken. 

Stap 3: Analyse van de stakeholders

Spelen er bepaalde belangen? Dan is het belangrijk om dat aan de kaak te stellen bij stakeholdermanagement. In deze stap stel je onder andere de volgende vragen:

  • Welke stakeholders steunen het project of de doelstelling juist niet? 
  • Is er weerstand? Waar komt die dan vandaan? 
  • Zijn stakeholders afhankelijk van het slagen van dit project voor hun eigen promotie of loopt juist de afdeling die zijn vertegenwoordigen extra risico’s?
  • Wat zijn onderlinge relaties tussen de stakeholders? (Kennen ze elkaar, hebben ze geregeld onderling contact en zijn ze met het inkoopvraagstuk met elkaar in gesprek?) 

Stap 4: Evalueren en behandelen

In stap 4 worden de stakeholders op grond van invloed en belang gerangschikt. Op die manier kunnen mogelijke initiatieven en acties in hun richting worden ontwikkeld. Hoe meer invloed stakeholders hebben en hoe groter de belangen zijn, hoe belangrijker het is om expliciet aandacht te besteden aan deze stakeholders. 

Stap 5: Borgen en monitoren

Stakeholdermanagement is een continu proces waarbij steeds moet worden bekeken of er nieuwe stakeholders bijkomen, of er wijzingen zijn in de invloed, het belang en/of onderlinge relatie en ten slotte of de uitgevoerde acties ook het effect opleveren dat je ervan verwacht had. 

F-Fort heeft jarenlang ervaring binnen strategische inkoop en stakeholdermanagement. Vraagstukken die zich toespitsen op innovatie, samenwerkingen en duurzaamheid zijn ons op het lijf geschreven. Je stakeholdermanagement optimaliseren? Maak kennis met onze specialisten. 

Neem contact op met een van onze specialisten