F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Social Return on Investment

 

Social Return on Investment

 

Social return on Investment (SR of SROI) gaat over het creëren van extra banen, werkervaringsplekken of stageplekken voor mensen met een afstand tot de markt. Social Return (SR) is vooral bij gemeenten volop in ontwikkeling. Nu de participatiewet per 1 januari 2015 is ingevoerd, is Social Return een goed instrument om aan de doelen van die wet te werken. Social Return is het maken van afspraken in aanbestedingstrajecten, zodat opdrachtnemers veen bijdrage leveren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden door liefst arbeidsplaatsen aan te bieden. Maar ook werkervaringsplaatsen , werkleertrajecten e.d. helpen werkzoekenden om de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen of te verkleinen.

Social Return betekent letterlijk: “iets teruggeven aan de samenleving” en is een van de thema’s die vallen onder Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Social Return beoogt dat een investering ook concrete sociale winst (return) oplevert, naast het “gewone” rendement. In de inkooppraktijk betekent dit dat gemeentes van haar opdrachtnemers of leveranciers eisen dat een deel van de opdrachtwaarde wordt geïnvesteerd in het creëren van extra werk(ervarings)plekken, bijvoorbeeld door een deel van de opdracht uit te laten voeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De overheid kan niet meer om Social Return heen bij aanbestedingen, maar ook in de private sector zijn er gelukkig steeds meer voorbeelden van bedrijven die juist ook op dit gebied hun verantwoordelijkheid nemen. Dat versterkt elkaar natuurlijk en daarmee werken we samen aan een verantwoorde maatschappij.

Het is dan ook niet vreemd dat wij afgelopen jaren veel te maken hebben gehad met Social Return, niet alleen bij onze publieke klanten, maar ook bij leveranciers als CSU, Compass en Dolmans Landscaping die hier nadrukkelijk hun verantwoordelijkheid in nemen. Indien u ook met SROI aan de slag wilt, of toe bent aan ‘de next step’, ondersteunen wij u hier graag bij.


Cliëntenparticipatie in GGZ

 


Social return arbeidsmarktregio Helmond

 


Animatie MVI Actieplan gemeente Helmond 2017-2020

 


MVI gemeente Helmond