Profiel inkoper: hoe ziet de moderne inkoper eruit?

De inkoper heeft een evolutie ondergaan. Vroeger ging je als inkoper langs bij de vaste leverancier, dronk een kop koffie en kneep het laatste beetje ruimte uit het contract met als doel financiële winst voor de eigen organisatie. Tegenwoordig kun je inkoop niet meer als losse afdeling zien. Het is het kloppende hart van iedere organisatie. Als binnen inkoop niet alles op rolletjes verloopt, dan is dat door het hele bedrijf voelbaar. Er wordt veel meer verwacht van de moderne inkoper. Maar hoe ziet het profiel van de moderne inkoper eruit?

Waar moet de moderne inkoper aan voldoen?

De moderne inkoper is verantwoordelijk voor het inkoopproces en houdt primaire processen draaiende. Het gaat in deze rol met name om het verwerven van hoogwaardige producten en diensten tegen de gunstigste voorwaarden voor de organisatie. Het profiel ‘inkoper’ verandert: naast de standaard competenties zoals onderhandelingsvaardigheden, grip houden op kosten, analytisch denkvermogen en goede, schriftelijke vaardigheden wordt er meer verwacht. De inkoper wordt steeds meer een netwerker en vertaalt het beleid van de organisatie naar de specifieke invulling. Daarnaast vind je niet meer één type inkoper, maar zijn er afhankelijk van het type organisatie en hun behoeften verschillende rollen te onderscheiden:

 • Chief Procurement Officer: verantwoordelijk voor het ontwikkelen van concerninkoopstrategieen, -systemen en -rapportages 
 • Corporate inkoper: verantwoordelijk voor strategische artikelgroepen 
 • Tactisch inkoper: verantwoordelijk voor nieuwe materialen, componenten en diensten. Benadert nieuwe leveranciers en sluit contracten af
 • Projectinkoper: verantwoordelijk voor investeringsgoederen en onderhoudsgoederen
 • NPR-inkoper: verantwoordelijk voor goederen en diensten (NPR is Non Product Related en heeft betrekking op alle indirecte inkopen)
 • Operationele inkoper: verantwoordelijk voor materiaalplanning, bestellingen, troubleshooting, leveranciersbeoordeling en verdor rating 
 • Categorie sourcingmanager: verantwoordelijk voor strategische inkoopgroepen 
 • Businessanalist: uitvoeren van marktanalyses, kostprijs- en speedanalyses
 • Contractmanager: adviseert bij contractmodellen, voert contractonderhandelingen uit, monitort contractafspraken en lost disputen op
 • Contractjurist: adviseert met betrekking tot contractmodellen, voert contractonderhandelingen en lost disputen uit

Competenties in profiel inkoper

Vroeger had de inkoper een reactieve rol: er was een probleem en dat moest zo snel mogelijk worden opgelost. Er werd gebeld naar de vaste leverancier en het werk werd in gang gezet. Proactiviteit is tegenwoordig belangrijk in de rol van de moderne inkoper. De moderne inkoper kan goed luisteren, is kritisch, is maatschappelijk betrokken en weet die ontwikkelingen te vertalen naar inkoop. In het moderne profiel van de inkoper kan deze goed schakelen tussen stakeholders, is het een verbinder en worden relaties onderhouden.

Profiel inkoper en het huidige inkoopproces

Niet meer reactief inkopen wanneer een probleem zich binnen de organisatie voordoet, maar proactief bezig zijn met het inkoopproces. Dát is wat de moderne inkoper doet. Deze bepaalt het inkoopbeleid, zoekt naar de juiste producten, diensten en leverancier, beoordeelt leveranciers en offertes, begeleidt het inkoopproces, houdt administratie bij en verzamelt informatie en houdt andere afdelingen betrokken. Het cyclisch inkoopproces geeft de moderne inkoper handvatten bij inkoop. Dit bestaat uit de volgende fasen:

 1. Beheer
 2. Strategie
 3. Inkooptraject
 4. Implementatie

Het is een continu proces. 

Een moderne inkoper met het juiste profiel inzetten voor jouw organisatie

Kan jouw organisatie hulp gebruiken om meer uit inkoop te halen? Bij F-Fort zijn we gespecialiseerd om veranderingen door te voeren in organisaties, specifiek voor inkoop en facility. Onze specialisten voldoen aan het profiel van de moderne inkoper. Vraagstukken die zich toespitsen op innovatie, samenwerkingen en duurzaamheid zijn ons op het lijf geschreven. Benieuwd hoe we samen met jou blijvend verandering kunnen veroorzaken? Maak kennis met onze verandermanagers. 

Maak kennis met ons