Procurement voor uw organisatie

In de drukte van alledag wordt procurement, oftewel het inkoopproces, misschien ondergeschoven. Uw organisatie is in razend tempo gegroeid en op de operatie en groei ervan heeft de focus gelegen. De vraag is hoe een organisatie zich daarna verder kan ontwikkelen. 

Reactieve in plaats van actieve inkoop, hoge inkoopkosten, contractonderhandelingen die op niets uitdraaien, samenwerking met andere afdelingen die stroef  verlopen of inkoopprocessen die nog niet maatschappelijk verantwoord verlopen. Met als gevolg dat u veel tijd kwijt bent met achter de feiten aan te lopen, gewenste besparingen die niet gerealiseerd worden en collega’s die gefrustreerd raken. Ontzettend jammer en te voorkomen met goed procurement. We vertellen u er graag meer over. 

Wat is procurement volgens ons?

Procurement (of inkoopmanagement) is het inkopen en sturen van goederen of diensten die worden ingekocht door een organisatie. Naast het inkopen van de juiste goederen en contractmanagement met leveranciers vallen hier ook andere werkzaamheden onder. Denk aan behoefteplanning, analyseren van de ketensamenwerking, voorraadbeheer, transport en relaties onderhouden. 

Daarnaast kan inkoop ook helpen om bedrijven sneller te laten innoveren, processen te verbeteren en te optimaliseren. De moderne inkoper moet proactief zijn, meedenken met de business, op zoek gaan naar productverbeteringen en innovaties. Creëert strategische samenwerkingsverbanden en zorgt voor verhoging van klanttevredenheid en betere leveranciers. 

Procurement door F-Fort

Niet inkopen op onderbuikgevoel, maar op basis van analyses en strategische beslissingen. Met als resultaat lagere kosten, meer efficiëntie, een bijdrage leveren aan waardecreatie en minder kopzorgen. Wij nemen niet tijdelijk uw afdeling over of vangen verlof op, maar voeren daadwerkelijk veranderingen door. Zo kunt u zich binnen de organisatie bezig houden met de operatie en strategische beslissingen op topniveau, terwijl wij focussen op verandermanagement binnen het procurement proces. 

Heeft u een vraag over een van de volgende onderwerpen?

✓ Stimuleren van innovatie

✓ Verbeteren van samenwerking

✓ Stappen maken op het gebied van duurzaamheid

Dan staan wij graag voor u klaar. Wij voeren onder andere de volgende taken binnen uw afdeling of organisatie uit.

Procurement specifiek voor overheden

  • Tenderboards inrichten om het procurement proces te structureren.
  • Uitvoeren van een concurrentiegerichte dialoog voor het kiezen van de juiste partij bij aanbestedingen.
  • Ketensamenwerkingen analyseren door middel van de Q-sort methode.

Procurement voor de private en publieke sector

  • Beter sturen op vraag en aanbod, zodat er gerichter wordt ingekocht.
  • Strategisch leveranciersmanagement uitvoeren.
  • Maatschappelijk verantwoord inkopen en bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: de Sustainable Development Goals (SDG’s) 

Wij gaan niet de dagelijkse taken overnemen op de inkoopafdeling, maar zorgen ervoor dat er veranderingen doorgevoerd gaan worden. Zo gaan afdelingen beter samenwerken en innoveren met als resultaat minder kosten en meer tijd voor andere belangrijke zaken. Van reactief naar proactief procurement. 

Benieuwd wat wij voor u in petto hebben? Maak kennis met onze procurement specialist Marian. 

De voordelen van procurement door F-Fort

✔ Ervaring met het structureren van inkoopprocessen binnen de private én publieke sector

✔ Niet alleen scherp inkopen, maar het hele proces optimaliseren volgens het Rijnlands model;

✔ Ervaring met doelmatig én rechtmatig inkopen;

✔ Contactrelaties worden verbeterd door het optimaliseren van het inkoopproces;

✔ Minder inkoopkosten en meer tijd om te besteden aan werkzaamheden ter verbetering van de organisatie;

✔ Geen zorgen op het gebied van procurement, omdat een collega van ons zich vastbijt aan dit project en volledig integreert in uw organisatie. 

✔ Vergroten van de toegevoegde waarde van uw afdeling door een betere aansluiting met de andere afdelingen binnen uw organisatie.

Maak alvast kennis met uw potentiële collega op het gebied van procurement.

Maak kennis met Marian