F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Marktverkenningen & Marktconsultaties

 

Marktverkenningen & Marktconsultaties

 

Marktverkenningen en marktconsultaties zijn bijzonder zinvolle instrumenten om in te zetten in de voorbereiding van een aanbesteding of tender. Vaak zijn opdrachtgevers onterecht terughoudend om deze instrumenten in te zetten. Wellicht vanuit onbekendheid, vanuit de angst om fouten te maken of door gebrek aan tijd? Dit terwijl deze fase bij uitstek het moment is om te komen tot een passende inkoopstrategie en een slimme uitvraag. Er zijn legio manieren om hier invulling aan te geven. Bijvoorbeeld alleen via deskresearch of door ook daadwerkelijk in gesprek te gaan met potentiele aanbieders. Een uitvraag kan schriftelijk of mondeling plaatsvinden en er kan sprake zijn van alleen maar zenden of juist ook ontvangen. De mogelijkheden zijn legio en altijd afhankelijk van uw eigen behoeften. Wij helpen u erg graag bij het opzetten en/of uitvoeren van een goed doordachte marktverkenning of marktconsultatie. Wat u er aan heeft? Een gegarandeerd betere uitkomst van uw inkooptraject dan zonder inzet van dit krachtige instrument!
 
 
 
 


Instrument Marktverkenning

 


Instrument Marktconsultatie

 


PIANOo: Handreiking Marktconsultatie