F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Strukton Worksphere

 

 

 

Case | Interim inkoopmanagement en verbetertrajecten
Periode | aug ’15- heden

Frank de Garde – directeur regio zuid |
Wij zijn enorm geholpen. Snel, geruisloos en niet onbelangrijk: plezierig!
Door het plotseling tijdelijk wegvallen van een inkoopmanager ontstond per direct een bezettingsprobleem. F-Fort heeft op een uitstekende wijze invulling gegeven aan deze cruciale functie binnen de organisatie. Van onze zijde is er veel waardering voor de expertise en de snelheid waarmee Hans Verweij als gedetacheerde zich heeft ontwikkeld tot een gewaardeerd collega. Niet alleen is het proces toch redelijk geruisloos gecontinueerd, we zijn ook een aantal verbetervoorstellen rijker.
Wij zijn enorm geholpen: bedankt!