F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Gemeente Helmond

Helmond1

 

 

 

Case | Inzet tactische inkoopondersteuning
Periode | 2014
Case | Inkoop professionaliseringstraject, door ontwikkelen visie, business case en implementatie
Periode | juni 2015 – heden

Janny Nelissen, Aanbestedingsspecialist bij Gemeente Helmond |
“Door de invoering van de Aanbestedingswet en wijzigingen in het eigen inkoopbeleid moest er bij het inkopersteam ondersteuning komen voor alle voorkomende werkzaamheden. Via mijn netwerk werd ik geattendeerd op F-Fort, en na een intensief gesprek en verduidelijking van de opdracht werden diverse goede kandidaten geboden. Waaronder dé proactieve kandidaat met ervaring in de publieke sector. Vanaf mei 2013 kunnen wij met een gerust hart de aanbestedingen overlaten aan de deskundigheid van deze extra inkoper. De evaluaties verlopen prettig en gaan verder dan het evalueren van de dagelijkse werkzaamheden: gevraagd/ongevraagd meedenken, ongedwongen en met enorm veel vermogen zich in te leven in de voorliggende problemen en eventuele oplossingen. De samenwerking verloopt erg goed en draagt bij aan het professionaliseren van onze inkoop!”

Op dit moment werkt Jordie volop aan het inkoop professionaliseringstraject binnen gemeente Helmond. Recent is hiertoe een centrale inkoopafdeling ingericht die grotendeels bemand wordt met eigen ambtenaren. Er wordt gewerkt aan inkoopprofessionalisering in de breedste zin des woords. Hou dit traject in de gaten, want hier worden interessante en concrete stappen voorwaarts gemaakt!