Focus op resultaat in plaats van werkwijze met innovatiegericht inkopen

Niet focussen op het middel, maar het doel. Dat is de essentie van innovatiegericht inkopen. Als (overheids)organisatie koop je bepaalde diensten in. Bijvoorbeeld omdat je zelf niet alle kennis in huis hebt. Dat maakt het meteen ook lastig om die opdracht te formuleren. Die specifieke kennis is namelijk nodig om de opdracht in te vullen. Je vraagt bijvoorbeeld de implementatie van een specifieke ICT-oplossing, zonder dat je weet of dit de beste manier is voor jouw organisatie. Met innovatiegericht inkopen geef je meer vrijheid aan de leverancier en is de kans op een positief resultaat groter.. 

Wat is innovatiegericht inkopen?

Innovatie betekent verbetering. Innovatiegericht inkopen wordt vaak verward met de term ‘innovatief inkopen’. Bij eerstgenoemde term wordt gericht op inkopen met resultaat, terwijl bij innovatief inkopen het inkoopproces wordt geoptimaliseerd.  

Innovatiegericht inkopen is gebaseerd op de oplossing, in plaats van het middel. ‘Een proces om administratieve processen te verlichten’ in plaats van ‘implementatie van administratie software X’. De inkoopvraag is op basis van resultaat (de menselijke handelingen verminderen) en niet op de aanschaf van een bepaald softwarepakket. Steeds vaker wordt innovatiegericht inkopen gebruikt binnen overheidsinstellingen. Zij moeten boven een bepaald drempelbedrag de inkoopopdracht uitzetten als aanbesteding. Een methode die hen helpt om innovatief in te kopen is de concurrentiegerichte dialoog

Innovatiegericht inkopen en de concurrentiegerichte dialoog

Bij de concurrentiegerichte dialoog geef je potentiële opdrachtnemers meer vrijheid. Deze procedure wordt vaak gebruikt voor complexe gevallen bij Europese aanbestedingen. Jij als aanbestedende partij gaat met de potentiële opdrachtnemers in gesprek over de gewenste situatie. De concurrentiegericht dialoog vindt plaats tussen het moment dat je de marktpartijen voor de dialoog selecteert en het moment dat je partijen uitnodigt voor de definitieve inschrijving. 

Weten hoe je als organisatie innovatief kunt inkopen door middel van de concurrentiegerichte dialoog? Laat je adviseren door een van onze inkoopspecialisten.  

Maak kennis met onze inkoopspecialist

Voordelen van innovatiegericht inkopen

Innovatiegericht inkopen biedt veel voordelen voor de aanbestedende partij, de inschrijvers en de maatschappij nadat de oplossing geïmplementeerd is. De voordelen op een rijtje:

✔ Toekomstbestendig inkopen

✔ Minimaliseren en managen van risico’s tijdens de uitvoering

✔ Verhogen van de kwaliteit van het inkoopproces

✔ Innovatieve oplossingen aangedragen door potentiële opdrachtnemers

✔ Minder gericht op inkopen op prijs, meer gericht op waarde en resultaat

✔ Een betere samenwerking en afstemming met de opdrachtnemers

✔ Opdrachtnemers die zichzelf beter kunnen onderscheiden

✔ Projecten die vaker binnen planning en budget worden gerealiseerd

✔  Toekomst beter voorspellen én observeren

✔  Expertise zien en benutten

✔  Een transparanter inkoopproces

✔  Vragen stellen en denken in ieders belang 

Ondanks deze voordelen is innovatiegericht inkopen nog niet de standaard. Dat komt omdat er vaak een gebrek aan kennis en ervaring binnen dit vakgebied is. Ook wordt inkoop nog te vaak gezien als een financiële taak: de beste prijs vinden in plaats van focussen op resultaat. Onze opleiding ‘inkoop in strategisch perspectief’ laat inkoopprofessionals op alle vlakken van inkoop accelereren. Dit zorgt ervoor dat concurrentievoordeel wordt vergroot, de time-to-market wordt verkort of de ROI verbetert. Tegelijkertijd kunnen de ambities op duurzaamheid en innovatie versneld gerealiseerd worden. 

Leer innovatiegericht in te kopen

Verandering vraagt om F-Fort

Inkoop is het kloppende hart van jouw organisatie. Wanneer de inkoopafdeling niet op rolletjes loopt, heeft dit invloed op de hele organisatie. Scherper inkopen betekent vooraf investeren en op de lange termijn lagere kosten, een betere ROI en algemeen bedrijfsresultaat. 

Bij F-Fort zijn we gespecialiseerd om veranderingen aan te brengen binnen de inkoopafdeling. Dit doen we binnen verschillende overheidsinstanties zoals gemeentes en instellingen binnen het sociaal domein. Dit doen we door middel van workshops, interventies of volledige begeleiding. We gaan dan via de volgende stappen aan de slag:

  1. Klantbehoefte in kaart brengen
  2. F-Fort Quickscan
  3. Transitie begeleiden en uitvoeren
  4. Duurzaam continueren

Ondanks deze voordelen is innovatiegericht inkopen nog niet de standaard. Dat komt omdat er vaak een gebrek aan kennis en ervaring binnen dit vakgebied is. Ook wordt inkoop nog te vaak gezien als een financiële taak: de beste prijs vinden in plaats van focussen op resultaat. Onze opleiding ‘inkoop in strategisch perspectief’ laat inkoopprofessionals op alle vlakken van inkoop accelereren. Dit zorgt ervoor dat concurrentievoordeel wordt vergroot, de time-to-market wordt verkort of de ROI verbetert. Tegelijkertijd kunnen de ambities op duurzaamheid en innovatie versneld gerealiseerd worden. 

Maak kennis met onze inkoopspecialist