Onze inkoopstrategie

Strategische inkoop kan veel meer waarde toevoegen aan uw organisatie als inkoop al vroeg op de hoogte is van de strategische plannen van de organisatie. Denk hierbij aan ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, een aanstaande verhuizing of een efficiencyverbetering in de keten. Wij vertellen u graag hoe een gedegen inkoopstrategie hieraan bijdraagt.

Of maak direct kennis met inkoopspecialist Marian

Een duurzame inkoopstrategie

Inkoopmanagement (of procurement) is veel meer dan alleen het inkopen van goederen en diensten en verzorgen van contractmanagement met leveranciers. Wij zorgen er met name voor dat uw strategische inkoop in orde is, zodat de operationele inkoop de juiste tools heeft om slim in te kopen. Onze procurement manager analyseert waar optimalisaties te behalen zijn en past, in overleg met de organisatie, de inkoopstrategie aan indien nodig zodat waarde toevoeging in het hele proces wordt toegepast.

Verandering in de inkoopstrategie vraagt om F-Fort

Uw inkoopafdeling heeft een tekort aan personeel of de manager is tijdelijk met verlof. Kunt u ons dan inhuren om (tijdelijk) de boel te runnen? Dat kan, maar als u dan voor F-Fort kiest weet u ook zeker dat wij meer doen dan tijdelijk de boel draaiende houden.

Wij zullen daarnaast duurzame verbeteringen opleveren en u daarin meenemen. Heeft uw inkoopteam te weinig capaciteit om naast hun drukke werkzaamheden de inkoopprocessen efficiënter in te richten en is het tijd voor verandering? Dat is precies het moment om ons in te schakelen.

Onze werkwijze

Vanuit inkoop- en facilitair management jagen wij onze transitie-aanpak aan. Tenslotte raakt bijna driekwart van uw begroting en organisatie, inkoop. Wij beginnen onze aanpak met een analyse van het huidige proces. Daarnaast volgen onderstaande stappen:

  1. Klantbehoefte in kaart brengen
  2. F-Fort Quickscan
  3. Transitie begeleiden en uitvoeren
  4. Duurzaam continueren

Wij inspireren bedrijven op het vlak van duurzaamheid, innovatie en samenwerking. En we nemen ze – indien gewenst – aan de hand mee op weg naar verandering. Bij ieder project is een veranderkundig professional met inhoudelijke kennis en expertise over het betreffende thema betrokken. Kortom: wij zijn veranderaars met vakkennis.

aanbestedingsspecialist

Verbetering van de inkoopstrategie binnen alle sectoren

Wij bieden inkoopadvies binnen de publieke- en private sector. De wetten en regels verschillen hierin en daarom is het belangrijk een partner te vinden die hier volledig in thuis is.

Bij overheidsorganisaties zorgen we dat de inkoopfunctie beter aansluit bij de beleidsplannen van de organisatie zodat we de markt slimmer kunnen uitvragen en betrokkenen kunnen enthousiasmeren. Kiest u ervoor om verandering aan te brengen binnen uw inkoopstrategie met F-Fort? Dan kunt u het volgende verwachten:

✔ Samenwerkingen worden verbeterd
✔ Duurzaamheid wordt gestimuleerd
✔ Inkoopprocessen worden geoptimaliseerd
✔ Veranderingen worden duurzaam geborgd in uw organisatie
✔ Vergroten van de toegevoegde waarde van uw afdeling door een betere aansluiting met de andere afdelingen binnen uw organisatie.

Meer weten?

Neem contact op met Marian

Of ga zelf aan de slag met ons (online) programma: inkoop in strategisch perspectief.