F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

F-Fort koffer inhoud

Filters:
All
aanbesteden
Advisering/begeleiding
blog
#certificaten
concurrentiegerichte dialoog
Diensten voor leveranciers
Diensten voor opdrachtgevers
duurzaam
Duurzaamheid
#europeesaanbesteden
Expert
Externe analyse
#facilitair
Facilitair Management
groeipijn
het nieuwe werken
Inkoop
Innovatie
#keurmerken
klantgericht
Lab
#leiderschap
#management
Marktonderzoek
netwerkorganisatie
#ondernemen
#ondernemerschap
reorganisatie
reorganiseren
resultaat
risicomanagement
Samenwerking
Sinterklaas
target
Tooling/Technieken
Transitiemanagement
verandermanagement
vertrouwen
Workshops/sessies
Kasteelarrangement Vergaderen
Optimalisatie prijsstrategie Best Value Sales
Best Value People
Marktverkenningen & Marktconsultaties
Bestuurlijk aanbesteden
Workshop Risicomanagement Basis voor FM en inkoop
Workshop ‘Ken je stakeholder’
Een leider verzorgt altijd een goed afscheid
Escalaties ombuigen of doorbreken
Teamwork en Leiderschap: het bouwen aan vertrouwen
Individueel leiderschap is de basis van succes
Quickscan inkoopvolwassenheid (publiek en privaat)
Workshop hybride vormen van Best Value Procurement
Workshop facilitair projectmanagement
Open space
Scrumsessies
Staat uw gewenste dienst er niet bij??? Vraag het ons!
Projectmanagement door Scrum-masters
Inkoop scan MKB
Promato
Projectleider en/of procesbegeleider (Europese) aanbestedingen
Implementatie facilitaire contracten
Projectleider complexe verhuizingen
Begeleiding inkoop (facilitaire) contracten
Advies en inrichting innovatief risicomanagement
Advies en inrichting duurzaam portfoliomanagement
Advies en inrichting duurzaam project management
Advies en inrichting duurzaam programma management
Advies en inrichting duurzaam PMO
Advies en inrichting (facilitair) contract- en leveranciers management
Advies en organisatie inrichting inkoop functie (publiek en privaat)
Advies en organisatie inrichting facilitaire organisaties (hard en soft fm)
Transitie naar Het Nieuwe Werken
Transitie naar prestatie contracten
Transitie naar facilitaire regie-organisaties
Transitie naar duurzame inkoop
Transitie naar duurzaamheid
Transitie naar ketensamenwerking
Inkoop in Strategisch Perspectief
Marktanalyses schoonmaak 14/15
Marktanalyse catering 15/16
Q-sort
Maatschappelijk aanbesteden
Dagvoorzitter / spreker
Denktank duurzaamheid, samenwerking en innovatie
Teamcoaching
Workshop innovatie door risicomanagement, binnen de context van (Europese) aanbestedingen
Social Return on Investment
Klimaatbewust inkopen
Innovatiegericht inkopen
Circulair inkopen
Bio Based inkopen
Implementatie ISO 20400
(Mede) opstellen actieplan MVI
Aanjagers van innovatie via Prijsvraag
Aanjagers van innovatie via Innovatiepartnerschap
Aanjagers van innovatie via Concurrentie gerichte dialoog
Strategie/brainstormsessies
(Mede) beoordelen inschrijvingen (Best Value en Facilitaire tenders)
(Mede) opstellen aanbestedingsstukken (Best Value en Facilitaire tenders)
Workshops Best Value Risicomanagement
Internationale sociale voorwaarden
Gastdocent
Workshops Best Value Gevorderd
Workshops Best Value Basis
Training aanbestedings / beoordelingsteam voor Best Value trajecten
Optimalisatie inschrijving kwaliteit facilitaire tenders
Volledig ontzorgen
Procedureel ontzorgen
Strategie / brainstormsessies
Interviewtraining Best Value
Teamreview: beoordeling van in te dienen documenten (Best Value en facilitaire tenders)
Opstellen van prestatieonderbouwing, risicodossier en kansendossier
Training en/of coaching bidteams: optimalisatie winstkans BVP en facilitaire tenders
Workshops Best Value Sales Risicomanagement
Workshops Best Value Sales Gevorderd
Workshops Best Value Sales Basis
Brainstormsessies duurzaamheid, samenwerking en innovatie
Workshop begeleider