Circulair inkopen binnen uw organisatie

Steeds meer organisaties gaan bewuster om met duurzaamheid en willen de eigen ecologische voetafdruk verkleinen. Vanuit de overheid wordt duurzaam ondernemen gestimuleerd en in het klimaatakkoord van Parijs zijn strenge doelstellingen geformuleerd met als doel CO2-uitstoot te drastisch te verminderen. 

Ik wil meer informatie over circulair inkopen

Binnen organisaties worden de benzineslurpende lease-auto’s de deur uit gedaan en kantoorpanden worden beter geïsoleerd. Duurzaam inkopen speelt hier een grote rol in. Want door leveranciers te selecteren die aansluiten op de duurzaamheidsdoelstellingen van uw organisatie, draagt u bij aan een betere wereld van morgen. Circulair inkopen helpt hierbij. 

duurzaam inkopen

Wat is circulair inkopen?

Een circulaire economie is een systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden verbruikt en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet. Voorbeelden hiervan zijn duurzame energie (wind en zon zijn oneindige bronnen) en 100% recycling. Circulair inkopen zorgt ervoor dat bronnen niet uitgeput raken en daarmee vergroent u niet alleen uw organisatie, maar draagt u bij aan het wereldwijde probleem. 

Waarom wil ik als inkoper circulair inkopen?

Bij duurzaamheidsdoelstellingen en circulair inkopen zien we inkopers vaak verschrikt kijken. Veel organisaties willen verduurzamen en kijken naar de langetermijndoelen, maar vaak ontbreekt het nog aan het veranderingsvermogen om de transitie voor elkaar te krijgen. Maar door de juiste vragen te stellen aan leveranciers zorgt u er niet alleen voor dat de eigen organisatie vergroent, maar dat de leveranciers de urgentie voelen om te vergroenen. Op dit moment komen leveranciers misschien nog weg met een niet-duurzame bedrijfsvoering, maar circulair inkopen neemt een vogelvlucht. Door duurzaam inkopen te stimuleren binnen uw organisatie, zorgt u ervoor dat er kritisch naar de hele keten gekeken wordt. 

Daarnaast wordt er vaak gedacht dat circulair inkopen een grote kostenpost is. Terwijl in veel gevallen circulariteit op lange termijn juist de Total Cost of Ownership (TCO) of (TCU) lager uitvalt dan in een traditioneel transactiemodel. 

Verandering aanbrengen binnen uw inkooporganisatie

Aan wil ontbreekt het niet en duurzaamheidsdoelstellingen liggen op tafel. Maar in de waan van de dag is het lastig om echt verandering aan te brengen. Toch is het voor zowel lange- als kortetermijndoelen belangrijk om toekomstbestendigheid in de strategie te verwerken. Wij dagen u uit om na te denken over circulair inkopen, duurzaam aanbesteden en het creëren van gezonde werkomgevingen. 

Met onze professionals op het gebied van verandermanagement hebben we in de afgelopen jaren casussen uitgewerkt en uitgevoerd voor onder andere Gasunie, Strukton Worksphere, Heijmans en verschillende gemeenten. Benieuwd welke veranderingen wij bij u teweeg kunnen brengen? 

Maak kennis met onze specialisten

Practice what you preach: ook F-Fort koopt circulair in

We kunnen natuurlijk niet veranderingen aanbrengen in andere organisaties en zelf achter de feiten aanlopen. Ons eigen kantoorpand is voorzien FSC- en PEFC-gecertificeerd duurzaam hout voor de isolatie. Daarnaast zijn we voorzien van een hybride aardwarmtepomp die gedurende het hele jaar een gelijkmatige temperatuur aanhoudt. Verder maken we gebruik van warmteterugwinning en zijn er laadpalen voor auto’s en fietsen. Tot slot zorgen we voor een goed binnenklimaat. Hiermee zorgen we voor een gezonde werkomgeving voor onze collega’s én dragen we bij aan de circulaire economie.

Zo zorgen we voor blijvende verandering binnen uw organisatie

Voordat we starten met het verduurzamen van uw inkoopbeleid binnen de organisatie, analyseren wij eerst de huidige situatie. Wij onderzoeken waar het proces op een duurzame en innovatieve manier beter kan en hoe de ketensamenwerking functioneert. Na het uitbrengen van ons advies en uw goedkeuring hierop gaan we aan de slag. We pakken interne en externe zaken op, zitten met stakeholders aan tafel en voeren een transitie uit. Op basis van deze vier stappen gaan we uw inkoopbeleid verbeteren:

  1. Klantbehoefte in kaart brengen
  2. F-Fort Quickscan
  3. Transitie begeleiden en uitvoeren
  4. Duurzaam continueren

Benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen op het gebied van verandermanagement binnen inkoop? Neem contact met ons op. 

Neem contact op