F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Bestuurlijk aanbesteden

 

Bestuurlijk aanbesteden

 

Bestuurlijk aanbesteden is een term die sinds 2009 in Nederland rondwaart. We spreken dan over aanbestedingen in het Sociaal Domein: inkoop van WMO, Jeugdzorg en Beschermd Wonen. Bestuurlijk aanbesteden is een antwoord op frustraties en onvrede over de klassieke wijze van aanbesteden die binnen het sociaal domein als ontoereikend ervaren werd en houdt explicitiet rekening met onzekerheid en complexiteit. Vanaf 2015 hebben gemeenten meer taken gekregen op het gebied van werk, zorg en jeugd en op dit moment wordt door een groot aantal gemeenten bestuurlijk aanbesteden inmiddels omarmd als aanbestedingsmethodiek. Bestuurlijk aanbesteden is een methodiek, waarbij langdurige, flexibele overeenkomsten kunnen worden afgesloten. Een bestuurlijke aanbesteding bestaat altijd uit drie fasen, te weten: 1. Voorbereiding, 2. Onderhandeling en 3. Contractsluiting en Uitvoering. Overigens lopen er forse discussies binnen Nederland in hoeverre bestuurlijk aanbesteden nu wel of niet toegestaan is en in hoeverre het afwijkt van ‘klassieke’ aanbestedingen, maar in die discussies gaan we ons in onze koffer even niet mengen ;-).

Wat we hier willen benoemen is dat er inmiddels ruim twee jaar waardevolle ervaring is opgedaan door een groot aantal gemeenten. Daarin zijn een heleboel dingen goed gegaan, maar er zijn ook zorgen en vraagstukken rond de meest gewenste inrichting van inkoop voor het Sociaal Domein. Dat begint al met het vraagstuk over het niveau van inkoopsamenwerking. Inkoopsamenwerking klinkt bestuurlijk in het algemeen positief, maar werkt in de praktijk ook als complexiteit vergrotend en vertragend. Wanneer is een inkoopsamenwerking nu slim? Op welk niveau? Maar wanneer ook niet? En als je dan bepaald hebt met wie en wat je inkoopt, wat is dan de beste werkwijze om die aanbesteding in te richten? Hoe ga je om met veranderingen in het zorglandschap en in de zorgbehoeften? Hoe kun je flexibliteit behouden in je aanbod en hoe ontstaat er een balans in de driehoek zorgaanbieder, gebruiker en gemeente? En hoe wordt dit alles bekostigd en beheerd? Het zijn zomaar wat vragen die u zich zou kunnen stellen.

Wij hebben als F-Fort onze roots niet liggen in het sociaal domein. Echter wat wij merken is dat onze toegevoegde waarde juist enorm groot kan zijn en dat de vraag naar onze inbreng toeneemt. De verklaring hiervoor is dat wij een kritische en onafhankelijke blik hebben en gedegen inkoopkennis. Deze combinatie zet vraagtukken in een nieuw perspectief. Daarnaast hebben wij een sterk analyserend vermogen en hebben wij ons specifiek ontwikkeld op het gebied van stakeholder en risicomanagement. Onderwerpen waar het sociaal domein enorm veel baat bij heeft.

Wij zijn momenteel in de afrondende fase van een baanbrekend onderzoek naar de inkoop van het sociaal domein voor de 18 gemeenten in Zuid-Limburg. We hebben hier zowel bureauonderzoek gedaan, data-onderzoek als een veldonderzoek op basis van de Q-sort methode. De onderzoeksopdracht betrof zowel een evaluatie van de afgelopen jaren als het formuleren van een toekomstbestendig advies. Voor gemeente Helmond zullen we een soortgelijke analyse in dit najaar uitvoeren.

Het is een spannende reis, inkopen in het sociaal domein, waarin nog ontzettend veel te ontdekken en te verbeteren is. Wij helpen u daar graag bij!


Europadecentraal.nl – Risicoverdeling belangrijk bij aanbesteding van jeugdhulp

 


Bestuurlijk aanbesteden